Jeśli masz potrzebę przypisania kilku pracowników do danej kategorii usług nie musisz edytować każdego pracownika z osobna. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednich pracowników z poziomu edycji usługi. W podobny sposób możesz przypisać pracowników podczas dodawania nowej kategorii.


Aby to zrobić:

  1. Przejdź do działu usługi
  2. Kliknij opcję dodaj/edytuj/usuń, znajdującą się pod listą kategorii:


  3. Kliknij menu wyboru obok nazwy kategorii, do której chcesz przypisać pracowników, a następnie wybierz opcję Edytuj
  4. W punkcie Pracownicy wykonujący usługi z tej kategorii, zaznacz wybranych pracowników
  5. Kliknij przycisk zapisz.

W podobny sposób możesz przypisać pracowników tworząc nową kategorię.