Usługi

Dodawanie, edycja i usuwanie usług
By móc przypisać usługę pracownikowi, bądź udostępnić ją w rezerwacji online, należy najpierw wprowadzić ją do systemu. Wprowadzone usługi można później ...
pt, 10 Sty, 2020 at 3:10 PO POŁUDNIU
Dodawanie, edycja i usuwanie kategorii usług
Jeśli Twój salon wykonuje usługi z kilku różnych branż, warto uwzględnić to przy katalogowaniu usług w systemie Versum, tworząc odpowiednie kategorie i po...
pon, 25 mar, 2019 at 1:17 PO POŁUDNIU
Przypisywanie pracowników do kategorii usług
Jeśli masz potrzebę przypisania kilku pracowników do danej kategorii usług nie musisz edytować każdego pracownika z osobna. Wystarczy, że wybierzesz odpowie...
pt, 1 mar, 2019 at 3:41 PO POŁUDNIU
Ustalanie receptury materiałów zużywanych podczas usługi
Jak działają receptury? Magazyn systemu Versum umożliwia zdefiniowanie receptur materiałów zużywanych podczas realizacji usług. Każda usługa może mieć w...
pt, 10 Sty, 2020 at 3:12 PO POŁUDNIU
Ustalanie prowizji pracowników dla kategorii usług
Versum pozwala na ustalenie stawek prowizji dla pracowników, jak i stawek prowizji dla poszczególnych usług i produktów. Możesz również ustalić prowizje dla...
pon, 25 mar, 2019 at 1:17 PO POŁUDNIU
Jak ustalić indywidualny czas trwania usługi dla każdego pracownika
Versum pozwala na ustalenie czasu trwania usługi w rezerwacji online indywidualnie dla każdego pracownika. Pozwala to na uwzględnienie sytuacji, w której c...
pt, 1 mar, 2019 at 3:47 PO POŁUDNIU
Jak dodać przerwę w usłudze
Dodanie przerwy w usłudze jest szczególnie przydatne w przypadku usług, których realizacja umożliwia obsłużenie kilku klientów jednocześnie. Przykładem taki...
wt, 2 Lip, 2019 at 1:37 PO POŁUDNIU
Jak dodać blokadę czasu przed lub po usłudze
Dodanie blokady czasu przed usługą lub po niej pozwoli Ci uniknąć sytuacji, w której pracownik potrzebuje czasu na przygotowanie salonu, a według kalendarza...
pt, 10 Sty, 2020 at 3:14 PO POŁUDNIU
Grupowe dodanie czasu przed i po usłudze
W Versum masz możliwość dodania czasu przed i/lub po usłudze dla wielu usług jednocześnie, bez konieczności wprowadzania tej zmiany dla każdej usługi indywi...
czw, 14 Maj, 2020 at 11:12 RANO
Grupowa zmiana cen usług
Versum pozwala zmienić ceny wielu usług jednocześnie, bez konieczności edycji każdej z nich z osobna. Możliwość grupowej edycji usług posiadają wyłącznie u...
pon, 25 mar, 2019 at 1:18 PO POŁUDNIU