Usługi

Dodawanie, edycja i usuwanie usług
By móc przypisać usługę pracownikowi, bądź udostępnić ją w rezerwacji online, należy najpierw wprowadzić ją do systemu. Wprowadzone usługi można później ...
pon, 20 Maj, 2019 at 10:16 AM
Dodawanie, edycja i usuwanie kategorii usług
Jeśli Twój salon wykonuje usługi z kilku różnych branż, warto uwzględnić to przy katalogowaniu usług w systemie Versum, tworząc odpowiednie kategorie i po...
pon, 25 Mar, 2019 at 1:17 PM
Przypisywanie pracowników do kategorii usług
Jeśli masz potrzebę przypisania kilku pracowników do danej kategorii usług nie musisz edytować każdego pracownika z osobna. Wystarczy, że wybierzesz odpowie...
pt, 1 Mar, 2019 at 3:41 PM
Ustalanie receptury materiałów zużywanych podczas usługi
Jak działają receptury? Magazyn systemu Versum umożliwia zdefiniowanie receptur materiałów zużywanych podczas realizacji usług. Każda usługa może mieć włas...
pt, 1 Mar, 2019 at 3:45 PM
Ustalanie prowizji pracowników dla kategorii usług
Versum pozwala na ustalenie stawek prowizji dla pracowników, jak i stawek prowizji dla poszczególnych usług i produktów. Możesz również ustalić prowizje dla...
pon, 25 Mar, 2019 at 1:17 PM
Jak ustalić indywidualny czas trwania usługi dla każdego pracownika
Versum pozwala na ustalenie czasu trwania usługi w rezerwacji online indywidualnie dla każdego pracownika. Pozwala to na uwzględnienie sytuacji, w której c...
pt, 1 Mar, 2019 at 3:47 PM
Grupowa zmiana cen usług
Versum pozwala zmienić ceny wielu usług jednocześnie, bez konieczności edycji każdej z nich z osobna. Możliwość grupowej edycji usług posiadają wyłącznie u...
pon, 25 Mar, 2019 at 1:18 PM
Grupowa zmiana kategorii usług
Versum pozwala przypisać jednocześnie wiele usług do danej kategorii, bez konieczności edycji każdej z nich z osobna. Możliwość grupowej edycji usług posia...
pt, 1 Mar, 2019 at 3:50 PM
Jak wyróżnić usługę w rezerwacji online Versum oraz na portalu Moment.pl
Funkcja usługi promowanej pozwoli Ci wyróżnić usługi na stronie rezerwacji online Twojego salonu. Aby dodatkowo wyróżnić usługę w panelu rezerwacji, należy...
pt, 1 Mar, 2019 at 3:51 PM
Ustalanie stawek VAT na usługi
Ustalenie odpowiednich stawek VAT dla usług pozwala na prowadzenie rzetelnych statystyk oraz rozliczanie się z pracownikami.  Umożliwia również korzysta...
pon, 25 Mar, 2019 at 1:18 PM