Usługi

Dodawanie, edycja i usuwanie usług
By móc przypisać usługę pracownikowi, bądź udostępnić ją w rezerwacji online, należy najpierw wprowadzić ją do systemu. Wprowadzone usługi można później ...
pt, 10 Sty, 2020 at 3:10 PM
Dodawanie, edycja i usuwanie kategorii usług
Jeśli Twój salon wykonuje usługi z kilku różnych branż, warto uwzględnić to przy katalogowaniu usług w systemie Versum, tworząc odpowiednie kategorie i po...
pon, 25 mar, 2019 at 1:17 PM
Przypisywanie pracowników do kategorii usług
Jeśli masz potrzebę przypisania kilku pracowników do danej kategorii usług nie musisz edytować każdego pracownika z osobna. Wystarczy, że wybierzesz odpowie...
pt, 1 mar, 2019 at 3:41 PM
Ustalanie receptury materiałów zużywanych podczas usługi
Jak działają receptury? Magazyn systemu Versum umożliwia zdefiniowanie receptur materiałów zużywanych podczas realizacji usług. Każda usługa może mieć w...
pt, 10 Sty, 2020 at 3:12 PM
Ustalanie prowizji pracowników dla kategorii usług
Versum pozwala na ustalenie stawek prowizji dla pracowników, jak i stawek prowizji dla poszczególnych usług i produktów. Możesz również ustalić prowizje dla...
pon, 25 mar, 2019 at 1:17 PM
Jak ustalić indywidualny czas trwania usługi dla każdego pracownika
Versum pozwala na ustalenie czasu trwania usługi w rezerwacji online indywidualnie dla każdego pracownika. Pozwala to na uwzględnienie sytuacji, w której c...
pt, 1 mar, 2019 at 3:47 PM
Jak dodać przerwę w usłudze
Dodanie przerwy w usłudze jest szczególnie przydatne w przypadku usług, których realizacja umożliwia obsłużenie kilku klientów jednocześnie. Przykładem taki...
wt, 2 Lip, 2019 at 1:37 PM
Jak dodać blokadę czasu przed lub po usłudze
Dodanie blokady czasu przed usługą lub po niej pozwoli Ci uniknąć sytuacji, w której pracownik potrzebuje czasu na przygotowanie salonu, a według kalendarza...
pt, 10 Sty, 2020 at 3:14 PM
Grupowe dodanie czasu przed i po usłudze
W Versum masz możliwość dodania czasu przed i/lub po usłudze dla wielu usług jednocześnie, bez konieczności wprowadzania tej zmiany dla każdej usługi indywi...
czw, 14 Maj, 2020 at 11:12 AM
Grupowa zmiana cen usług
Versum pozwala zmienić ceny wielu usług jednocześnie, bez konieczności edycji każdej z nich z osobna. Możliwość grupowej edycji usług posiadają wyłącznie u...
pon, 25 mar, 2019 at 1:18 PM