By móc przypisać usługę pracownikowi, bądź udostępnić ją w rezerwacji online, należy najpierw wprowadzić ją do systemu. Wprowadzone usługi można później edytować, zmieniając dowolne dane.


Dodawanie, edycja i usuwanie usług - najważniejsze informacje:
Dodawanie usług - krok po kroku:

 1. Przejdź do działu usługi
 2. Kliknij przycisk dodaj usługę znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu: 3. Wprowadź nazwę usługi (pole 1 - jeśli korzystasz z dodatku Fiskalizacja, potrzebne będzie również podanie nazwy na paragon)
 4. W polu wyboru Kategoria wybierz kategorię usług do jakiej ma być przyporządkowana usługa. Jeśli jest to usługa z nowej kategorii możesz ją dodać klikając odnośnik Dodaj kategorię

  Wskazówka: Jeśli wcześniej do wybranej kategorii usług przypisana została jakaś stawka VAT, taka stawka domyślnie pojawi się dla nowych usług dodawanych do tej kategorii.

 5. Określ czas trwania usługi. Możesz również dodać przerwę w czasie trwania usługi lub blokadę czasu przed oraz/lub po usłudze klikając link Zaawansowane w punkcie 4. Czas trwania
 6. Wpisz cenę usługi

  Wskazówka: Opcjonalnie możesz również wprowadzić widełki cenowe (minimalną oraz maksymalną cenę za usługę) lub warianty usług (> Dodawanie usług z wariantami). Aby to zrobić, kliknij odnośnik zaawansowane w punkcie 5. Cena

 7. Upewnij się, że w punkcie VAT podana została odpowiednia stawka
 8. Opcjonalnie dodaj opis publiczny (widoczny w panelu rezerwacji online po kliknięciu na usługę) oraz/lub opis prywatny (widoczny dla pracowników w systemie) usługi 
 9. Aby dodać zdjęcia, kliknij przycisk dodaj zdjęcia w punkcie 9. Zdjęcia będą widoczne w Twojej wizytówce na portalu Moment.pl, co uatrakcyjni ofertę
 10. Na tym etapie możesz kliknąć przycisk zapisz usługę, lub odnośnik pokaż w sekcji Powiązane zasoby, aby przypisać do usługi urządzenia i pomieszczenia wykorzystywane do jej realizacji, lub pokaż w sekcji zaawansowane, aby wprowadzić dalsze szczegóły.


Powiązane zasoby


Pole Powiązane zasoby widoczne jest tylko jeśli włączony został dodatek Zasoby. Aby przypisać dany zasób (czyli urządzenie lub pomieszczenie) do usługi, kliknij rozwijalne menu Wymagaj, a następnie wybierz go z listy. Jeśli do realizacji usługi służy kilka urządzeń lub pomieszczeń i niezbędne są wszystkie, użyj operatora oraz. Jeśli wymagane jest tylko jedno z kilku dostępnych urządzeń lub pomieszczeń, użyj operatora lub > Więcej na temat zależności między zasobami
Możesz również nadawać zasobom priorytety. Zasoby z wyższym priorytetem rezerwowane będą w pierwszej kolejności. > Więcej o priorytetach zasobów

Dane zaawansowane:
 • Usługa promowana - zaznacz to pole aby wyróżnić usługę na pierwszej stronie listy usług w panelu rezerwacji online. > Więcej na ten temat
 • Rezerwacja online - określ czy klienci będą mogli umawiać się na tą usługę przez internet. Są trzy możliwości do wyboru:
  - Usługę można rezerwować online - klienci będą mogli rezerwować wizytę na tą usługę z panelu klienta.
  - Rezerwacja online zablokowana. Usługę można rezerwować telefonicznie. - rezerwacja możliwa wyłącznie telefonicznie.
  - Rezerwacja online zablokowana. Usługa nie jest widoczna dla klientów - brak możliwości zarezerwowania usługi z panelu klienta.
 • Receptura - możesz ustalić dla usługi recepturę, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać zużycia materiału. > Więcej na ten temat
 • Przedpłata (opcja będzie widoczna tylko jeśli korzystasz z funkcji przedpłat) - aby ustawić wartość przedpłaty dla dodawanej usługi, odznacz pole wyboru Stosuj domyślną kwortę przedpłaty, a następnie wybierz wartość procentową lub kwotę przedpłaty, jaka będzie wymagana dla tej usługi. > Więcej na temat ustawienia wartości przedpłaty dla nowej usługi lub edycji istniejącej 
Po wprowadzeniu danych, kliknij przycisk zapisz usługę znajdujący się na dole ekranu. Jeśli zamierzasz dodać więcej usług, kliknij przycisk zapisz i dodaj kolejną.

Edycja usługi:

 1. Przejdź do działu usługi
 2. Na liście usług kliknij usługę, którą chcesz edytować: 3. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu:

 4. Zaktualizuj wymagane dane. Wskazówki znajdziesz powyżej, w punktach 1-10 sekcji o dodawaniu nowych usług oraz podpunktach poświęconych ustawieniom zaawansowanym
 5. Po wprowadzeniu wymaganych zmian kliknij przycisk zapisz usługę u dołu strony.


Usuwanie usługi:

 1. Przejdź do działu usługi
 2. Na liście usług kliknij usługę, którą chcesz usunąć
 3. Kliknij przycisk więcej, znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję usuń usługę:


 4. Kliknij przycisk potwierdzam.