Versum pozwala zmienić ceny wielu usług jednocześnie, bez konieczności edycji każdej z nich z osobna.

Możliwość grupowej edycji usług posiadają wyłącznie użytkownicy o uprawnieniach administratora.


Aby grupowo zmienić ceny wybranych usług:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu usługi
 3. Zaznacz wszystkie usługi, których ceny chcesz zmienić, klikając pole wyboru obok każdej z nich:  Wskazówka: Aby zaznaczyć wszystkie usługi, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa. Aby zaznaczyć wszystkie usługi z danej kategorii, wybierz tę kategorię z listy kategorii po lewej stronie, a następnie kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa: 4. Kliknij przycisk edytuj zaznaczone po prawej stronie nad listą usług/produktów:
   


 5. Wybierz opcję zmień ceny o procent lub zmień ceny o wartość - w zależności od tego czy chcesz zmienić cenę o konkretną kwotę (np. podnieść cenę wszystkich produktów o 10 zł) czy o procent (np. zmniejszyć cenę wybranych usług o 5%) 
 6. W polu wartość zmiany wprowadź wartość (kwotę lub procent) o jaką cena sprzedaży powinna się zmienić

  Wskazówka: Aby zmniejszyć cenę dodaj przed wartością znak minus

 7. Kliknij przycisk zmień. Ceny zostaną zaktualizowane.