Dodanie blokady czasu przed usługą lub po niej pozwoli Ci uniknąć sytuacji, w której pracownik potrzebuje czasu na przygotowanie salonu, a według kalendarza powinna rozpocząć się już kolejna wizyta. Aby temu zapobiec, Versum umożliwia dodanie do usługi czasu na przygotowanie przed usługą lub po niej. Możesz samodzielnie zdecydować czy dla konkretnej usługi potrzebny jest zapas czasowy i ile ma trwać. 


Czas na przygotowanie będzie zablokowany w kalendarzu i nie będzie dostępny w panelu rezerwacji online. Widoczny dla klienta czas trwania usługi nie będzie uwzględniał blokady czasowej przed, ani po usłudze.


Aby dodać blokadę czasu przed lub po usłudze:

  1. Przejdź do działu usługi
  2. Kliknij dodaj usługę w prawym górnym rogu jeśli chcesz dodać nową usługę z czasem na przygotowanie lub wybierz z listy usług tę, do której chcesz go dodać 
  3. Jeśli dodajesz nową usługę, uzupełnij wszystkie potrzebne dane zgodnie z instrukcją dodawania usługi
  4. W punkcie 4. Czas trwania kliknij link Zaawansowane:
  5. W zależności od tego, czy chcesz dodać blokadę przed czy po usłudze, zaznacz pole wyboru Blokada czasu przed usługą, Blokada czasu po usłudze lub oba. Następnie określ jak długi ma być czas na przygotowanie:
  6. Kliknij zapisz, a po dodaniu wszystkich pozostałych danych kliknij zapisz usługę.


Uwaga: W kalendarzu masz możliwość dowolnego edytowania blokady czasu przed lub po usłudze. Możesz przeciągnąć jedną z wizyt w kalendarzu, aby zmniejszyć ilość czasu na przygotowanie jeśli zdecydujesz, że w przypadku konkretnej wizyty blokada nie jest potrzebna lub jeśli jedna wizyta będzie miała blokadę po wykonaniu usługi, a druga przed i stwierdzisz, że nie jest potrzebny aż tak duży zapas czasu:


Zobacz również:

> Jak dodać przerwę w usłudze