Versum pozwala na ustalenie stawek prowizji dla pracowników, jak i stawek prowizji dla poszczególnych usług i produktów. Możesz również ustalić prowizje dla pracowników z poziomu kategorii usług.


Aby ustalić prowizje pracowników dla kategorii usług:

  1. Przejdź do działu usługi
  2. W menu po lewej stronie kliknij opcję dodaj/edytuj/usuń:

  3. Najedź kursorem myszy na kategorię, dla której chcesz ustalić prowizję, kliknij rozwijalne menu, które pojawi się po prawej stronie, a następnie wybierz opcję Konfiguruj prowizje:

  4. Kliknij przycisk edytuj obok nazwiska pracownika, aby ustalić dla niego stawkę prowizji dla edytowanej kategorii.
  5. Wpisz wartość liczbową prowizji w pole, które się pojawi. Domyślnie jest to wartość procentowa. Możesz zmienić typ prowizji na kwotowy klikając rozwijalne menu obok pola z wartością liczbową, a następnie wybierając opcję :
  6. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk zapisz obok pracownika dla którego dodany został wyjątek
  7. Powtórz kroki 4-5 dla kolejnych pracowników.