Versum pozwala na ustalenie czasu trwania usługi w rezerwacji online indywidualnie dla każdego pracownika. Pozwala to na uwzględnienie sytuacji, w której czas trwania danej usługi różni się w zależności od tego kto ją wykonuje.

Indywidualny czas trwania usługi jest uwzględniany przy umawianiu się klientów na wizyty przez panel rezerwacji online Versum oraz portal Moment.pl


Wskazówka: 

Indywidualny czas trwania usługi nie obowiązuje podczas dodawania wizyt w kalendarzu przez pracownika. Jeśli chcesz zmienić domyślny czas wizyty dodawanej ręcznie w kalendarzu, przy dodawaniu wizyty wybierz odpowiednią godzinę w polu "do". Możesz również po dodaniu wizyty uchwycić jej dolną krawędź i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnąć ją w dół.


Aby ustalić indywidualny czas trwania usługi dla pracownika:

  1. Przejdź do działu usługi
  2. Kliknij nazwę usługi, której czas trwania chcesz zmienić
  3. W menu po lewej stronie, wybierz opcję przypisani pracownicy:


  4. Kliknij przycisk edytuj:


    Wskazówka: Jeśli usługa ma kilka wariantów, masz możliwość osobnego ustalenia czasu trwania dla każdego z nich.

  5. Kliknij ikonkę edycji (ołówek) obok czasu trwania usługi dla danego pracownika:

  6. Wpisz nowy czas trwania, a następnie kliknij przycisk zapisz: