W Versum masz możliwość dodania czasu przed i/lub po usłudze dla wielu usług jednocześnie, bez konieczności wprowadzania tej zmiany dla każdej usługi indywidualnie. 


Aby dodać czas przed lub po usłudze dla wielu usług jednocześnie:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu usługi
  3. Zaznacz wszystkie usługi, dla których chcesz dodać czas przed lub po usłudze, klikając pole wyboru obok każdej z nich:    Wskazówka: Aby zaznaczyć wszystkie usługi, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa. Aby zaznaczyć wszystkie usługi z danej kategorii, wybierz tę kategorię z listy kategorii po lewej stronie, a następnie kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa:


  4. Kliknij przycisk edytuj zaznaczone w prawym górnym rogu i wybierz opcję ustal czas przed i po:

  5. Zaznacz pole wyboru przy blokadzie czasu przed usługą lub po, w zależności od tego, którą blokadę chcesz dodać i ustal czas trwania. Możesz również wybrać obie opcje:


  6. Kliknij zapisz zmiany.


Uwaga: Jeśli dodajesz blokadę czasu dla dużej liczby usług jednocześnie, aktualizacja może potrwać do kilku minut.


Zobacz również: 

> Jak dodać blokadę czasu przed lub po usłudze dla pojedynczej usługi

> Jak dodać przerwę w usłudze