Dodanie przerwy w usłudze jest szczególnie przydatne w przypadku usług, których realizacja umożliwia obsłużenie kilku klientów jednocześnie. Przykładem takiej usługi może być koloryzacja - po nałożeniu farby potrzebne jest kilkadziesiąt minut przerwy, w trakcie których pracownik może obsługiwać innego klienta. 


Dodanie przerwy spowoduje, że dany termin będzie widoczny jako wolny w kalendarzu pracownika oraz w panelu rezerwacji online. Czas oznaczony jako przerwa w usłudze będzie wliczał się w ogólny czas trwania usługi widoczny dla klienta. Jeśli do danej usługi zostanie przypisany zasób, nie zostanie on w kalendarzu zwolniony na czas przerwy, ale będzie zarezerwowany od momentu rozpoczęcia pierwszej części usługi, aż do zakończenia drugiego etapu. > Dowiedz się więcej na temat dodawania zasobów do usług.


Aby dodać przerwę w usłudze:

  1. Przejdź do działu usługi
  2. Kliknij dodaj usługę w prawym górnym rogu jeśli chcesz dodać nową usługę z przerwą lub wybierz z listy usług tę, do której chcesz dodać przerwę
  3. Jeśli dodajesz nową usługę, uzupełnij wszystkie potrzebne dane zgodnie z instrukcją dodawania usługi
  4. W punkcie 4. Czas trwania kliknij link Zaawansowane:
  5. Zaznacz pole wyboru Przerwa w usłudze, a następnie określ długość przerwy oraz po jakim czasie od rozpoczęcia usługi ma się zacząć:
  6. Kliknij zapisz, a po dodaniu wszystkich pozostałych danych kliknij zapisz usługę.


Uwaga: 

Jeśli chcesz dodać przerwy w usłudze, dla której ustawione są warianty, kliknij Edytuj przerwy w usłudze w formularzu dodawania wariantów, a następnie określ długość przerwy dla każdego wariantu z osobna:


Jeśli czas trwania danej usługi różni się w zależności od pracownika, różnica uwzględniana jest w drugiej części usługi; długość pierwszej części pozostaje zawsze taka sama. 


Przerwa w usłudze nie jest wliczana do czasu pracy pracowników.


Zobacz również:

> Jak dodać czas na przygotowanie przed lub po usłudze