Rejestr aktywności pracowników, będący częścią funkcji trybu ochrony danych osobowych klientów, pozwoli Ci sprawdzić, który pracownik przeglądał dane klienta oraz czas jego aktywności.


Aby sprawdzić, który pracownik przeglądał dane klienta:


  1. Zaloguj się jako administrator
  2. W menu po lewej stronie, kliknij przycisk ustawienia
  3. Kliknij przycisk Klienci 
  4. W menu po lewej stronie, kliknij opcję Tryb ochrony danych:


  5. Kliknij przycisk rejestr aktywności pracowników w prawym górnym rogu. > Więcej na ten temat:Wyświetlona zostanie tabela zawierająca informacje na temat czasu, w którym przeglądane były dane klienta, dane pracownika, klienta oraz adres IP, z którego korzystał pracownik. Jeśli w salonie korzystasz ze stałego adresu IP, pozwoli Ci to sprawdzić czy pracownik przeglądał dane klienta będąc w pracy). Aby namierzyć IP, możesz skorzystać z jednej z wyszukiwarek adresów IP, np. http://www.ip-address.org/

Konkretne dane o abonencie, który korzysta z danego adresu IP jest w stanie dostarczyć jedynie firma udostępniająca internet.