System Versum umożliwia naliczanie prowizji pracownikom od zrealizowanych przez nich usług, sprzedanych produktów i bonów. 

Aby system naliczał prowizje pracownikom, w pierwszej kolejności należy ustalić domyślne stawki procentowe prowizji. Należy podać osobno stawkę prowizji dla usług, produktów i bonów. 

Dodatkowo każdemu pracownikowi możesz dodać wyjątki dla produktów, usług oraz całych kategorii usług. 


Aby ustalić domyślne stawki prowizji dla pracownika:

 1. Kliknij przycisk ustawienia w głównym menu po lewej stronie
 2. Kliknij przycisk pracownicy:
 3. W menu po lewej stronie, kliknij zakładkę Prowizje pracowników:


 4. Kliknij na imię pracownika, dla którego chcesz ustalić prowizję
 5. Kliknij przycisk konfiguruj prowizje:
 6. W sekcji Domyślne prowizje pracownika, wpisz procentowe stawki prowizji:

  Wskazówka: Pole Prowizja od sprzedanych bonów i karnetów widoczne będzie wyłącznie jeśli włączony został dodatek Bony.


 7. Kliknij przycisk zapisz u dołu formularza.


Wskazówki:

 • Naliczanie prowizji od zrealizowanych usług - Prowizja od sprzedanych usług jest naliczana w oparciu o wartość sfinalizowanych usług w terminarzu pracownika. Wartość tych usług jest mnożona przez stawkę prowizji.
 • Naliczanie prowizji od sprzedanych produktów - Prowizja od sprzedanych produktów jest naliczana wtedy gdy dodamy sprzedaż podczas finalizacji wizyty u danego pracownika lub bezpośrednio w dziale magazyn. Jeśli sprzedaż dodawana jest bezpośrednio w dziale magazyn, w celu uwzględnienia prowizji dla danego pracownika należy wybrać jego nazwisko w punkcie 3. polecający pracownikGdy pole Polecający pracownik pozostanie puste system nie naliczy prowizji.


Zobacz również:

Jak ustalić prowizję pracownika dla konkretnych usług, produktów i kategorii >>

Raport prowizji pracowników >>