System Versum umożliwia przypisanie pracownika do kategorii usług, dzięki temu podczas rejestracji internetowej i podczas wyszukiwania wolnych terminów program kontroluje by do danej usługi został wybrany pracownik który jest w stanie ją wykonać.


Aby przypisać pracownika do kategorii usług:

  1. Kliknij przycisk ustawienia w menu po lewej stronie
  2. Kliknij przycisk pracownicy:


  3. Kliknij w nazwisko pracownika którego chcesz przypisać do kategorii:


  4. Kliknij przycisk edytuj:

  5. W punkcie 9. Kategorie usług zaznacz kategorie jakie ma obsługiwać wybrany pracownik. Jeśli pracownik ma wykonywać wszystkie dostępne usługi, zaznacz pole Wszystkie usługi. Aby wybrać tylko niektóre kategorie usług, kliknij przycisk + i zaznacz wybrane kategorie usług:

    W tym miejscu możesz także utworzyć nową kategorię klikając odnośnik dodaj nową kategorię.

  6. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk zapisz zmiany znajdujący się na dole strony.