System Versum umożliwia przypisanie pracownika do kategorii usług, dzięki temu podczas rejestracji internetowej i podczas wyszukiwania wolnych terminów program kontroluje by do danej usługi został wybrany pracownik który jest w stanie ją wykonać.


Aby przypisać pracownika do kategorii usług:

  1. Kliknij przycisk ustawienia w menu po lewej stronie
  2. Kliknij przycisk pracownicy:


  3. Kliknij w nazwisko pracownika którego chcesz przypisać do kategorii:

  4. Kliknij przycisk edytuj:

  5. W punkcie 8. Kategorie wykonywanych usług zaznacz kategorie jakie ma obsługiwać wybrany pracownik. Jeśli pracownik ma wykonywać wszystkie dostępne usługi, zaznacz pole Wszystkie usługi. Aby wybrać tylko niektóre kategorie usług, kliknij przycisk + i zaznacz wybrane kategorie usług:

    W tym miejscu możesz także utworzyć nową kategorię klikając odnośnik dodaj nową kategorię.

  6. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk zapisz zmiany znajdujący się na dole strony.