Aby pracownik nie był wyświetlany w rezerwacji wizyt przez internet należy wyłączyć dla niego tę opcję. Klienci nie będą wtedy mogli rezerwować wizyt online dla tego pracownika, ale będzie on nadal na liście pracowników w systemie Versum.


Aby wyłączyć opcję wyświetlania w rezerwacji online dla danego pracownika:

  1. Zaloguj się do Versum jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia w głównym menu po lewej stronie
  3. Naciśnij przycisk rezerwacja online:
  4. W menu po lewej stronie kliknij zakładkę pracownicy:


  5. Przy nazwisku pracownika dla którego chcesz wyłączyć możliwość rezerwacji online kliknij wyłącz w polu rezerwacja online:


  6. Status rezerwacji online zmieni się na nieaktywna. Pracownik nie będzie widoczny na stronie rezerwacji online.