Jak działają receptury?

Magazyn systemu Versum umożliwia zdefiniowanie receptur materiałów zużywanych podczas realizacji usług. Każda usługa może mieć własną recepturę. Podczas finalizacji wizyty, na której była realizowana usługa z określoną recepturą, stany magazynowe materiałów zostaną pomniejszone o ilości podane w recepturze.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz skorygować ilości zużytych materiałów w oknie finalizacji wizyty.


Jak zdefiniować recepturę dla usługi?


 Aby zdefiniować recepturę dla wybranej usługi:

  1. Przejdź do działu usługi
  2. Wybierz usługę z listy (możesz skorzystać z wyszukiwarki), klikając na jej nazwę
  3. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu
  4. Kliknij odnośnik pokaż w sekcji zaawansowane:

  5. W punkcie 13.Receptura kliknij przycisk zdefiniuj recepturę
  6. Pojawi się tabela, w której można wprowadzić materiały zużywane przy wykonywaniu usługi wraz z jednostką zużycia i ilością:

  7. Aby dodać kolejne materiały kliknij przycisk dodaj kolejna pozycję
  8. Aby usunąć materiał z receptury kliknij symbol kosza: 
  9. Aby zapisać recepturę kliknij przycisk zapisz usługę na końcu formularza.