Versum to program, który usprawnia pracę zarówno właścicielom i managerom salonów, a także recepcjonistom i pracownikom wykonującym zabiegi. 


Aby zapewnić wygodę korzystania z systemu oraz pełne bezpieczeństwo przechowywanych w nim danych, każdy użytkownik powinien logować się do systemu korzystając ze swojego indywidualnego loginu (adresu email) oraz hasła podanego w karcie pracownika.


Aby określić zakres funkcji oraz danych, do których pracownicy mają dostęp, należy przypisać im jeden z następujących typów uprawnień (można to zrobić podczas dodawania lub edycji pracownika > Więcej na ten temat):

 • administrator
 • recepcjonista
 • pracownik o uprawnieniach rozszerzonych
 • pracownik o uprawnieniach podstawowych


Szczegółowe informacje na temat zakresu poszczególnych typów uprawnień można znaleźć w tabeli uprawnień.


Ponadto, w systemie Versum jest możliwość ograniczenia (lub zablokowania) pracownikom i recepcjonistom dostępu do danych kontaktowych klientów. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Tryb ochrony danych kontaktowych klientów.


Rekomendowana konfiguracja uprawnień użytkowników


Poniżej zaprezentowaliśmy kilka wskazówek jak prawidłowo skonfigurować uprawnienia pracowników w systemie Versum.


Uprawnienia administratora

Każdy salon urody korzystający z systemu Versum posiada w systemie konto administratora. Domyślnie jest to konto, na które dokonana została rejestracja w systemie. W systemie może funkcjonować więcej niż jeden administrator.

Właściciel salonu, manager lub pracownik, posiadający uprawnienia administratora, powinien w swojej karcie pracownika podać adres email, do którego nie mają dostępu inni pracownicy salonu. Jest to istotne ponieważ korzystając z opcji przypomnienia hasła, posiadając dostęp do skrzynki mailowej podanej w karcie pracownika, możliwe jest ustanowienie nowego hasła. Osoba posiadająca uprawnienia administratora ma pełny dostęp do wszystkich danych zgromadzonych na koncie salonu w systemie Versum.

Uwaga! Pod żadnym pozorem nie należy udostępniać danych do logowania na konto właściciela salonu. Pracownikom, którzy potrzebują uprawnienia administratora należy stworzyć osobne konto z takimi właśnie uprawnieniami.


Uprawnienia recepcjonisty

Uprawnienia recepcjonisty mają mniejszy zakres możliwości w stosunku do administratora. Główną różnicą jest fakt, że recepcjonista posiada dostęp wyłącznie do jednodniowych raportów finansowych i do okrojonych ustawień systemu. 

Warto pamiętać, iż użytkownicy posiadający uprawnienia recepcjonisty podlegają ograniczeniom w dostępie do danych kontaktowych klientów, gdy tryb ochrony danych kontaktowych jest włączony.


Uprawnienia pracownika - rozszerzone

Uprawnienia te zostały tak skonstruowane aby odpowiadały potrzebom pracownika, który sam pozostaje w salonie (bez recepcjonisty) i musi obsługiwać klientów, umawiać terminy w kalendarzu, dodawać klientów do bazy danych, itp. Pracownik ten może umawiać klientów zarówno w swoim terminarzu jak i terminarzu współpracowników. Pracownik o uprawnieniach rozszerzonych nie ma dostępu do statystyk i ustawień.


Uprawnienia pracownika - podstawowe

Uprawnienia te dają pracownikowi wyłącznie możliwość podglądu własnego terminarza, bez prezentacji danych kontaktowych klientów. Ponadto nie jest możliwe wprowadzanie jakichkolwiek zmian w terminarzu.


Jak nadać pracownikowi poziom uprawnień:

 1. Kliknij przycisk ustawienia w głównym menu po lewej stronie
 2. Kliknij przycisk pracownicy
 3. Na liście pracowników, kliknij nazwisko pracownika, któremu chcesz przypisać poziom uprawnień
 4. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu
 5. W polu 4. Dostęp do Versum, kliknij rozwijalne menu c. Uprawnienia i wybierz odpowiedni poziom uprawnień (> Więcej na temat poszczególnych uprawnień):

  Wskazówka: Jeśli powyższe opcje nie są dostępne, prawdopodobnie opcja 4. Dostęp do Versum ustawiona została na na Logowanie do Versum wyłączone:

  W takim wypadku w pierwszej kolejności wybierz opcję Pracownik może logować się do Versum (własne konto) (> Więcej na temat umożliwiania pracownikom logowania):