System Versum pozwala Ci dowolnie edytować utworzone szablony grafików pracy.


Aby edytować szablon grafiku:

  1. Przejdź do działu ustawienia
  2. Kliknij przycisk grafiki pracy
  3. Kliknij opcję Szablony w menu po lewej stronie:


  4. Kliknij opcję Edytuj pod nazwą szablonu, który chcesz edytować:


  5. Wprowadź odpowiednie zmiany
  6. Kliknij przycisk zapisz.