Grafiki pracy

Grafiki pracy - ustalanie grafiku pracy na wybrany tydzień
System Versum pozwala na ustalenie grafiku pracowników z podziałem na poszczególne tygodnie. Ustalony grafik określa dostępność pracownika w kalendarzu ...
śr, 4 mar, 2020 o 10:07 RANO
Powielanie grafiku na wybrany okres
Ustaliwszy grafik na dany tydzień masz możliwość powielenia go na dowolny okres. Możesz również wybrać czy grafik powielony ma być na każdy, czy tylko na co...
śr, 4 mar, 2020 o 10:08 RANO
Kopiowanie grafiku pracy innym pracownikom
Ustaliwszy grafik danemu pracownikowi masz możliwość skopiowania go innym pracownikom.  Jeśli godziny pracy nie zostały jeszcze wprowadzone, w pierwszej ko...
pon, 30 Gru, 2019 o 3:14 PO POŁUDNIU
Wprowadzanie nieobecności w grafiku pracy
System Versum pozwala na dokładne ewidencjonowanie czasu pracy każdego pracownika, w tym również  czasu nieobecności i przerw w pracy.  Aby wprowadzić n...
śr, 4 mar, 2020 o 10:13 RANO
Wprowadzanie przerwy w pracy
Jeśli pracownik jest nieobecny tylko przez określony okres podczas danego dnia pracy, lub jego godziny pracy podzielone są na bloki (np. poranne i wieczorne...
śr, 4 mar, 2020 o 10:18 RANO
Ustalanie grafiku pracy na dłuższy okres
System Versum pozwala na ustalenie grafiku pracowników na kilka miesięcy z góry. W tym celu należy ustalić grafik pracy na pierwszy tydzień, w którym grafik...
pon, 4 mar, 2019 o 1:43 PO POŁUDNIU
Tworzenie szablonu grafiku
Szablony grafiku pozwalają na szybkie wprowadzenie godzin pracy. Są one szczególnie przydatne jeśli w Twoim salonie powtarzają się określone schematy godzin...
śr, 4 mar, 2020 o 10:25 RANO
Stosowanie szablonu grafiku
Szablony grafiku pozwalają na szybkie wprowadzenie godzin pracy. Są one szczególnie przydatne jeśli w Twoim salonie powtarzają się określone schematy godzin...
pon, 4 mar, 2019 o 1:51 PO POŁUDNIU
Edycja szablonów grafików pracy
System Versum pozwala Ci dowolnie edytować utworzone szablony grafików pracy. Aby edytować szablon grafiku: Przejdź do działu ustawienia Kliknij przy...
pon, 4 mar, 2019 o 2:10 PO POŁUDNIU
Usuwanie szablonu grafiku pracy
Jeśli utworzone wcześniej szablony grafików nie są już przydatne, możesz je usunąć. Aby usunąć szablon grafiku: Przejdź do działu ustawienia Kliknij ...
pon, 4 mar, 2019 o 2:12 PO POŁUDNIU