Grafiki pracy

Grafiki pracy - ustalanie grafiku pracy na wybrany tydzień
System Versum pozwala na ustalenie grafiku pracowników z podziałem na poszczególne tygodnie. Ustalony grafik określa dostępność pracownika w kale...
pt, 14 Paź, 2016 at 2:31 PM
Powielanie grafiku na wybrany okres
Ustaliwszy grafik na dany tydzień masz możliwość powielenia go na dowolny okres. Możesz również wybrać czy grafik powielony ma być na każdy, czy tylko na co...
śr, 10 Wrz, 2014 at 10:01 AM
Kopiowanie grafiku pracy innym pracownikom
Ustaliwszy grafik danemu pracownikowi masz możliwość skopiowania go innym pracownikom.  Jeśli godziny pracy nie zostały jeszcze wprowadzone, w pierwszej ...
śr, 10 Wrz, 2014 at 1:13 PM
Wprowadzanie nieobecności w grafiku pracy
System Versum pozwala na dokładne ewidencjonowanie czasu pracy każdego pracownika, w tym również czasu nieobecności i przerw w pracy.  Aby wprowadzi...
śr, 10 Wrz, 2014 at 11:04 AM
Wprowadzanie przerwy w pracy
Jeśli pracownik jest nieobecny tylko przez określony okres podczas danego dnia pracy, lub jego godziny pracy podzielone są na bloki (np. poranne i wieczorne...
śr, 10 Wrz, 2014 at 10:43 AM
Ustalanie grafiku pracy na dłuższy okres
System Versum pozwala na ustalenie grafiku pracowników na kilka miesięcy z góry. W tym celu należy ustalić grafik pracy na pierwszy tydzień, w którym grafik...
śr, 10 Wrz, 2014 at 10:12 AM
Tworzenie szablonu grafiku
Szablony grafiku pozwalają na szybkie wprowadzenie godzin pracy. Są one szczególnie przydatne jeśli w Twoim salonie powtarzają się określone schematy godzin...
śr, 10 Wrz, 2014 at 12:52 PM
Stosowanie szablonu grafiku
Szablony grafiku pozwalają na szybkie wprowadzenie godzin pracy. Są one szczególnie przydatne jeśli w Twoim salonie powtarzają się określone schematy godzin...
nie, 11 Sty, 2015 at 9:29 PM
Edycja szablonów grafików pracy
System Versum pozwala Ci dowolnie edytować utworzone szablony grafików pracy. Aby edytować szablon grafiku: Przejdź do działu ustawienia ...
śr, 10 Wrz, 2014 at 12:54 PM
Usuwanie szablonu grafiku pracy
Jeśli utworzone wcześniej szablony grafików nie są już przydatne, możesz je usunąć. Aby usunąć szablon grafiku: Przejdź do działu ustawienia ...
śr, 10 Wrz, 2014 at 12:54 PM