Ustaliwszy grafik na dany tydzień masz możliwość powielenia go na dowolny okres. Możesz również wybrać czy grafik powielony ma być na każdy, czy tylko na co drugi tydzień. Pozwoli Ci to uwzględnić tryb zmianowy.


Aby powielić grafik:

  1. Kliknij na przycisk ustal grafik a następnie wprowadź godziny pracy (więcej szczegółów na ten temat znajduje się w artykule Ustalanie grafiku pracy), lub, jeśli godziny pracy zostały już wprowadzone, kliknij opcję Edytuj
  2. Kliknij przycisk zapisz i powiel:


  3. Kliknij ikony kalendarza, aeby wybrać okres na jaki godziny pracy mają być powielone

    Wskazówka: Należy wybrać zarówno tydzień początkowy (ikona kalendarza w polu od) jak i tydzień końcowy (ikona kalendarza w polu do)


  4. Z menu rozwijalnego Zakres wybierz czy grafik ma być powielony na każdy, czy na co drugi tydzień
  5. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk zapisz i powiel.