System Versum pozwala na ustalenie grafiku pracowników na kilka miesięcy z góry. W tym celu należy ustalić grafik pracy na pierwszy tydzień, w którym grafik będzie obowiązywał a następnie powielić go na kolejne miesiące.


Aby ustalić grafik i powielić go na kolejne miesiące:

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij przycisk pracownicy
 3. Wybierz pracownika, dla którego chcesz ustalić grafik i kliknij na jego nazwisko
 4. Kliknij przycisk grafik pracy
 5. Kliknij przycisk ustal grafik pod wybranym tygodniem, lub, jeśli godziny zostały już wprowadzone, opcję Edytuj:

 6. Wprowadź odpowiednie godziny pracy.
 7. Kliknij przycisk zapisz i powiel:


 8. Kliknij ikonki kalendarza żeby wybrać okres na jaki godziny pracy mają być powielone:

  Wskazówka: Należy wybrać zarówno tydzień początkowy (ikonka kalendarza w polu od) jak i tydzień końcowy (ikonka kalendarza w polu do)


 9. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk zapisz i powiel.