System Versum pozwala na ustalenie grafiku pracowników z podziałem na poszczególne tygodnie. Ustalony grafik określa dostępność pracownika w kalendarzu i panelu rezerwacji online.

Wskazówka: Jeśli korzystasz z dodatku Zasoby, możesz w analogiczny sposób ustalić dostępność sprzętu i pomieszczeń. > Więcej na temat grafików dostępności zasobów

Ustalanie grafiku pracy - najważniejsze informacje:


      


 

Ustalanie grafiku pracy - krok po kroku:

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij przycisk grafiki pracy
 3. W menu po lewej stronie kliknij imię i nazwisko pracownika, dla którego chcesz ustalić grafik

  Wskazówka: Możesz również ustalić grafik pracy z poziomu karty pracownika. W tym celu przejdź do działu ustawienia, kliknij przycisk pracownicy, a następnie wybierz pracownika, dla którego chcesz ustalić grafik. Po tym jak wyświetli się karta pracownika, kliknij przycisk grafik pracy w prawym górnym rogu.

 4. Kliknij przycisk ustal grafik pod wybranym tygodniem, lub, jeśli godziny zostały już wprowadzone, opcję Edytuj:


 5. Wprowadź odpowiednie godziny pracy. Jeśli chcesz uwzględnić przerwy w pracy możesz to zrobić za pomocą dodawania kolejnych zakresów. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wprowadzanie przerwy w pracy

  Wskazówka: Godziny pracy możesz wprowadzać ręcznie, lub zastosować odpowiedni szablon. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu szablonów przejdź do artykułu Tworzenie szablonu grafiku. Aby dowiedzieć się więcej o stosowaniu szablonów przejdź do artykułu Stosowanie szablonu grafiku.

 6. Kliknij przycisk zapisz

  Jeśli chcesz ustalić również godziny pracy na kolejny tydzień, kliknij menu rozwijalne obok przycisku zapisz i wybierz opcję Zapisz i przejdź do następnego tygodnia.

  Jeśli w kolejnych tygodniach grafik dostępności będzie taki sam, jak w tym, dla którego ustalasz grafik, kliknij przycisk zapisz i powiel. Następnie wybierz okres, na jaki ma być powielony grafik, klikając pola od i do, a następnie wybierając odpowiednie daty:


  Na tym etapie możesz również zapisać wprowadzone godziny jako szablon. W tym celu kliknij menu rozwijalne obok przycisku zapisz i wybierz opcję Zapisz i dodaj szablon.

Zobacz również:


> Kopiowanie grafiku pracy innym pracownikom

> Wprowadzanie nieobecności w grafiku pracy