Jeśli utworzone wcześniej szablony grafików nie są już przydatne, możesz je usunąć.


Aby usunąć szablon grafiku:

  1. Przejdź do działu ustawienia
  2. Kliknij przycisk grafiki pracy
  3. Kliknij opcję Szablony w menu po lewej stronie:


  4. Kliknij opcję Usuń pod nazwą szablonu, który chcesz usunąć:


  5. Kliknij przycisk potwierdzam aby potwierdzić usunięcie szablonu.