Jeśli pracownik jest nieobecny tylko przez określony okres podczas danego dnia pracy, lub jego godziny pracy podzielone są na bloki (np. poranne i wieczorne), możesz to ująć w grafiku wprowadzając przerwę w pracy.


Aby wprowadzić przerwę w pracy:

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij przycisk pracownicy
 3. Wybierz pracownika, dla którego chcesz wprowadzić przerwę i kliknij jego nazwisko
 4. Kliknij przycisk grafik pracy
 5. Kliknij przycisk ustal grafik lub opcję Edytuj:


 6. Zmień godziny pracy w dniu, w którym chcesz wprowadzić przerwę, tak aby przypadały na czas, w którym pracownik pracuje przed przerwą
 7. Kliknij opcję Dodaj zakres:

 8. Odznacz pole wyboru Pracuje dla nowego zakresu
 9. Wybierz z menu rozwijalnego powód nieobecności (Przerwa, Szkolenie, Inne) i wprowadź godziny nieobecności:


 10. Ponownie kliknij opcję Dodaj zakres i wprowadź godziny, w których pracownik jest obecny po przerwie
 11. Kliknij przycisk zapisz:  Wskazówka: Powtarzając powyższe kroki możesz dodawać dowolną ilość przerw danego dnia. W tym celu po dodaniu kolejnego zakresu ponownie odznacz pole wyboru Pracuje i wybierz opcję Przerwa z menu rozwijalnego jak na przykładzie poniżej: