System Versum pozwala na dokładne ewidencjonowanie czasu pracy każdego pracownika, w tym również urlopów. 


Aby wprowadzić urlop:

  1. Przejdź do działu ustawienia
  2. Kliknij przycisk pracownicy
  3. Wybierz pracownika, dla którego chcesz wprowadzić urlop
  4. Kliknij przycisk grafik pracy
  5. Kliknij przycisk ustal grafik pod wybranym tygodniem, lub, jeśli godziny zostały już wprowadzone, opcję edytuj:


  6. Odznacz pole wyboru Pracuje dla dni, w których pracownik ma urlop
  7. Z menu rozwijalnego powód wybierz opcję Urlop:


  8. Kliknij przycisk zapisz.