System Versum pozwala na dokładne ewidencjonowanie czasu pracy każdego pracownika, w tym również  czasu nieobecności i przerw w pracy. 


Aby wprowadzić nieobecność:

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij przycisk pracownicy
 3. Wybierz pracownika, dla którego chcesz wprowadzić nieobecność klikając jego nazwisko
 4. Kliknij przycisk grafik pracy
 5. Kliknij przycisk ustal grafik, lub, jeśli grafik został już ustalony, przycisk Edytuj:


 6. Odznacz pole wyboru Pracuje dla dni, w których pracownik jest nieobecny:


 7. Z menu rozwijalnego powód wybierz odpowiednią opcję, w zależności od powodu nieobecności:


  Wskazówka: Wybierając opcje Przerwa, Szkolenie oraz Inne masz możliwość wprowadzenia konkretnych godzin podczas których pracownik jest nieobecny.
  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Wprowadzanie przerwy w pracy

 8. Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk zapisz.