Jeśli zaistnieje potrzeba naniesienia znaczących zmian w grafiku pracownika, masz możliwość wyzerowania godzin pracy w danym okresie. Po wyczyszczeniu grafiku godziny pracy zostaną automatycznie dostosowane do godzin pracy salonu.


Aby wyczyścić grafik:

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij przycisk pracownicy
 3. Wybierz pracownika, któremu chcesz wyzerować grafik klikając jego nazwisko
 4. Kliknij przycisk grafik pracy
 5. Kliknij przycisk Edytuj pod nazwą tygodnia, w którym chcesz wyzerować grafik:


 6. Kliknij przycisk więcej i wybierz opcję Wyzeruj grafik:


 7. Wybierz okres w jakim grafik ma być wyzerowany

  Wskazówka:
  Należy wybrać zarówno tydzień początkowy (ikonka kalendarza w polu od) jak i tydzień końcowy (ikonka kalendarza w polu do).
  Dniem początkowym będzie zawsze poniedziałek a końcowym niedziela.


 8. Kliknij przycisk Wyzeruj grafik.