Poniżej przedstawiamy tabelę uprawnień poszczególnych typów użytkowników w systemie Versum.

Aby nadać pracownikowi odpowiedni poziom uprawnień, wybierz odpowiedni typ użytkownika podczas tworzenia nowego konta pracownika lub edycji pracownika który ma już konto. 


Więcej na temat tworzenia oraz edycji pracowników dowiesz się z artykułu Dodawanie, edycja i usuwanie pracowników.


    

 AdministratorRecepcjonistaPracownik uprawnienia rozszerzonePracownik uprawnienia podstawowe
Pulpit
Podgląd statystyk liczby wizyttaktakograniczone ⁴ograniczone ⁴
Podgląd statystyk liczby nowych klientówtaktaknienie
Podgląd statystyk obrotów salonutaknienienie
Rejestr aktywnościtakograniczone ⁴ograniczone ⁴ograniczone ⁴
Lista najbliższych wizyttaktakograniczone ⁴ograniczone ⁴
Zadaniaograniczone ⁴ograniczone ⁴ograniczone ⁴ograniczone ⁴
Kalendarz
Dostęp do własnego kalendarzataktaktaktak
Dostęp do kalendarza innych pracownikówtaktaktaknie
Dodawanie terminów w kalendarzutakograniczone ¹ograniczone ¹nie
Usuwanie terminów w kalendarzutakograniczone ¹ograniczone ¹nie
Edycja terminów w kalendarzutakograniczone ¹ograniczone ¹nie
Finalizowanie wizyttakograniczone ¹ograniczone ¹nie
Klienci
Przeglądanie danych klientówtakograniczone ²ograniczone ²nie
Przeglądanie statystyk klientówtaktaknienie
Dodawanie klientówtaktaktaknie
Usuwanie klientówtaktaktaknie
Edycja klientówtak

ograniczone ²

ograniczone ²
nie
Dodawanie grup klientówtaktaknienie
Usuwanie grup klientówtaktaknienie
Edycja grup klientówtaktaknienie
Stosowanie filtrówtakograniczone ³ograniczone ³nie
Usługi
Przeglądanie bazy usługtaktaktaktak
Dodawanie usługtaktaknienie
Usuwanie usługtaktaknienie
Edycja usługtaktaknienie
Dodawanie branż i kategoriitaktaknienie
Usuwanie branż i kategoriitaktaknienie
Edycja branż i kategoriitaktaknienie
Pracownicy
Przeglądanie danych pracownikówtaktaktakograniczone ⁴
Przeglądanie historii wizyt pracownikówtaktaktakograniczone ⁴
Przeglądanie grafików pracy pracownikówtaktaktakograniczone ⁴
Ustalanie grafików pracytaktaknienie
Dodawanie pracownikówtaknienienie
Usuwanie pracownikówtaknienienie
Edycja pracownikówtakograniczone ⁵ograniczone ⁵ograniczone ⁵
Edycja kolejności pracowników w kalendarzutaktaknienie
Statystyki
Przeglądanie raportu finansowegotakograniczone ⁶nienie
Przeglądanie statystyk pracownikówtakograniczone ⁶nienie
Przeglądanie statystyk usługtakograniczone ⁶nienie
Przeglądanie prowizji pracownikówtaknienienie
Przeglądanie stanu kasytakograniczone ⁶ograniczone ⁴,⁶nie
Dodawanie wydatków i wpływów do kasytaktaktaknie
Usuwanie wydatków i wpływów do kasytaknienienie
Komunikacja
Przeglądanie komunikacjitaktaktaknie
Wysyłanie wiadomości masowych emailtaktaknienie
Wysyłanie wiadomości masowych SMStaktaknienie
Wysyłanie pojedynczych wiadomości emailtaktaktaknie
Wysyłanie pojedynczych wiadomości SMStaktaktaknie
Przeglądanie szablonów wiadomościtaktaktaknie
Dodawanie szablonów wiadomościtaktaknienie
Usuwanie szablonów wiadomościtaktaknienie
Edycja szablonów wiadomościtaktaknienie
Magazyn
Przeglądanie danych produktówtaktaktaknie
Dodawanie produktówtaktaktaknie
Usuwanie produktówtaktaknienie
Edycja produktówtaktaktaknie
Dodawanie zużycia produktówtaktaktaknie
Usuwanie zużycia produktówtaktaknienie
Edycja zużycia produktówtaktaktaknie
Dodawanie sprzedaży produktówtaktaktaknie
Usuwanie sprzedaży produktówtaktaknienie
Edycja sprzedaży produktówtaktaktaknie
Wprowadzanie dostawtaktaktaknie
Usuwanie dostawtaknienienie
Edycja dostawtaktaktaknie
Podgląd wartości produktów w magazynietaknienienie
Podgląd produktów o niskim stanietaktaktaknie
Dodawanie dostawcówtaktaktaknie
Usuwanie dostawcówtaktaktaknie
Edycja dostawcówtaktaktaknie
Dodawanie producentówtaktaktaknie
Usuwanie producentówtaktaktaknie
Edycja producentówtaktaktaknie
Ustawienia
Ustawienia kalendarzataknienienie
Ustawienia grafików pracytaktaknienie
Ustawienia godzin otwarcia salonutaktaknienie
Ustawienia przypomnieńtaknienienie
Ustawienia rezerwacji onlinetaknienienie
Ustawienia zakupów grupowychtaknienienie
Ustawienia etykiet wizyttaktaknienie
Ustawienia trybu ochrony danychtaknienienie
Ustawienia powiadomieńtaknienienie
Ustawienia abonamentu i fakturtaknienienie
Program Versum Partnertaktaktaktak


Ograniczenia


¹ Istnieje możliwość zablokowania wprowadzania zmian w przeszłości
² Dane kontaktowe klientów mogą zostać ukryte (Tryb ochrony danych kontaktowych)
³ Brak dostępu do danych finansowych
⁴ Możliwy jest podgląd tylko swoich własnych danych
⁵ Możliwa jest edycja tylko swoich własnych danych
⁶ Dostępne są wyłącznie statystyki z bieżącego dnia