Versum pozwala na dowolne ustalanie stawek VAT dla pojedynczych usług. Jeśli jednak firma nie jest płatnikiem VAT, można wyłączyć stawki dla wszystkich usług jednocześnie. Dzięki temu nie będzie trzeba robić tego dla każdej usługi z osobna.


Uwaga: Jeśli wyłączysz stawki VAT dla usług, stawki VAT na produkty pozostaną niezmienione (stawki VAT na produkty obowiązują nawet jeśli firma nie jest płatnikiem VAT).

Aby wyłączyć stawki VAT na usługi:

  1. Przejdź do działu ustawienia
  2. Kliknij przycisk inne ustawienia:


  3. Z menu po lewej stronie wybierz pozycję Podatek VAT:


  4. Odznacz opcję firma jest płatnikiem VAT:


  5. Kliknij przycisk zapisz.