Po dodaniu wizyty w kalendarzu, ma ona status wizyty oczekującej. Po tym jak wizyta się odbędzie, lub minie jej termin a klient się nie zjawi, należy ją odpowiednio sfinalizować lub oznaczyć jako nieodbytą. Dzięki temu zostanie ona prawidłowo uwzględniona w statystykach oraz historii wizyt klientów i pracowników.


Wskazówka: Aby dowiedzieć się jak oznaczyć wizytę, która nie odbyła się z winy klienta, zapoznaj się z artykułem Jak oznaczyć wizytę jako nieodbytą.


Finalizacja wizyt krok po kroku:

 1. Przejdź do działu kalendarz
 2. Kliknij wizytę, którą chcesz sfinalizować
 3. Kliknij przycisk finalizuj wizytę:  Wskazówka:

  J
  eśli dany klient ma w danym dniu kilka wizyt, po kliknięciu na dowolną z nich przycisk finalizuj wizytę zmieni się na finalizuj X wizyt, gdzie X oznaczać będzie liczbę wizyt klienta, jaka zostanie sfinalizowana (pojawią się one wszystkie w oknie finalizacji):

   

  Jeśli chcesz sfinalizować wszystkie wizyty naraz, kliknij przycisk finalizuj X wizyt.

   Jeśli chcesz sfinalizować kilka wizyt, ale nie wszystkie, kliknij przycisk finalizuj X wizyt, a następnie w oknie finalizacji usuń wizyty, których nie chcesz finalizować > Więcej na ten temat

  Jeśli chcesz sfinalizować tylko wybraną wizytę, kliknij rozwijalne menu (strzałkę) obok przycisku finalizuj X wizyt, a następnie wybierz opcję finalizuj tylko zaznaczoną wizytę:  Uwaga: Do zbiorowej finalizacji trafiają tylko wizyty danego klienta, które są niesfinalizowane i do ich rozpoczęcia jest mniej niż godzina. Aby dodać do listy inne wizyty, kliknij opcję dodaj kolejną wizytę do rachunku, znajdującą się pod listą wizyt w oknie finalizacji. Możesz w ten sposób sfinalizować również wizyty kilku różnych klientów > Więcej na ten temat 


 4. W oknie finalizacji upewnij się, że podano prawidłowe dane:

  godzinę wizyty, nazwisko klienta oraz nazwisko pracownika / pracowników
  listę usług
  ceny poszczególnych usług

 5. Jeśli jest taka potrzeba, dodaj zużycie materiałów oraz sprzedaż (> Więcej na temat dodawania sprzedaży | > Więcej na temat dodawania zużycia)
 6. Upewnij się, że łączna cena usług i towarów jest prawidłowa. Jeśli chcesz zaoferować klientowi zniżkę, kliknij przycisk przyznaj rabat, znajdujący się pod listą wizyt > Więcej na ten temat


 7. Jeśli korzystasz z funkcji przedpłat, w oknie finalizacji wizyty pojawi się dodatkowa pozycja Przedpłata. Jeśli klient dokonał przedpłaty za usługę z wizyty, którą chcesz sfinalizować, opłacona kwota zostanie odjęta od kwoty do zapłaty

 8. W polu Płatność wpisz kwotę wpłaconą przez klienta. System automatycznie obliczy resztę, jaką należy wydać:

 9. Jeśli klient nie płaci gotówką, kliknij menu wyboru z formą płatności i wybierz odpowiednią pozycję. Jeśli klient korzysta z kilku form płatności, kliknij odnośnik + forma zapłaty, wpisz kwotę i wybierz odpowiednią formę zapłaty > Więcej na ten temat


  Jeśli korzystasz z dodatku Bony i chcesz użyć tej formy płatności, wybierz ją z listy, a następnie wpisz numer bonu
  > Więcej na temat płatności za wizytę przy użyciu bonów

 10. Jeśli korzystasz z dodatku Fiskalizacja i chcesz wydrukować paragon, kliknij przycisk finalizuj i drukuj paragon. W przeciwnym razie kliknij przycisk finalizuj wizytę / finalizuj wizyty.


Zobacz również: