Program Versum Fiskalizacja umożliwia połączenie z drukarką fiskalną i drukowanie paragonów przy pomocy dodatku Fiskalizacja. Najnowsza wersja programu umożliwia drukowanie numeru NIP na paragonie.

Uwaga: Fiskalizacja Versum współpracuje z systemem operacyjnym Windows (korzystanie z dodatku na komputerze z systemem Mac OS lub innymi systemami operacyjnymi nie jest możliwe)


Aby zapewnić prawidłowe działanie tego dodatku, upewnij się, że korzystasz z aktualnej wersji programu. Możesz to sprawdzić w dziale ustawienia > Fiskalizacja.


Jeśli program wymaga aktualizacji, zobaczysz komunikat "Używasz nieaktualnej wersji programu do obsługi drukarki. Aby pobrać najnowszą wersję kliknij tutaj":W celu zainstalowania najnowszej wersji konieczne będzie odinstalowanie aktualnie używanej wersji, a następnie pobranie i zainstalowanie najnowszej aplikacji.


Aby zainstalować najnowszą wersję aplikacji:

 1. Przejdź do Versum i kliknij opcję "kliknij tutaj" w komunikacie o nieaktualnej wersji:


 2. Pobrany plik pojawi się u dołu okna przeglądarki. Kliknij na niego, aby rozpocząć instalację:
  Jeśli pobrany plik nie pojawi się bezpośrednio w przeglądarce, będzie dostępny w folderze do którego standardowo pobierane są pliki (np. w systemie Windows 7, domyślnie będzie to folder Pobrane). W takim przypadku poszukaj pliku versum fiskalizacja_[nr wersji].exe i kliknij na niego dwukrotnie.

 3. Kliknij Uruchom

  Uwaga: Program Fiskalizacja Versum jest w pełni bezpieczny dla Twojego komputera. Nie jest jednak rozpoznawany przez system operacyjny Windows 8 i jeśli korzystasz z komputera z tym systemem, przy próbie instalacji może pojawić się komunikat "System Windows chronił ten komputer". W takim przypadku kliknij opcję Więcej informacji, a następnie przycisk Uruchom mimo to: 4. Pojawi się komunikat "Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian..." - kliknij Tak:

 5. Pojawi się okno z umową licencyjną. Zapoznaj się z treścią, a następnie wybierz Akceptuję warunki umowy i kliknij Dalej

 6. Pojawi się okno z docelową lokalizacją. Kliknij przycisk Dalej

 7. W kolejnym kroku potwierdź folder w Menu Start, w którym dodane zostaną skróty Fiskalizacji. Jeśli nie chcesz, aby utworzony został folder w Menu Start, zaznacz pole wyboru Nie twórz folderu w Menu Start. Kliknij przycisk Dalej

 8. Zdecyduj czy na pulpicie oraz na pasku szybkiego uruchamiania ma zostać utworzony skrót do aplikacji. Domyślnie obie opcje są zaznaczone

 9. Kliknij przycisk Dalej

 10. Kliknij przycisk Instaluj

 11. Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się okno z potwierdzeniem. Kliknij przycisk Zakończ. Jeśli opcja Uruchom aplikację Versum Fiskalizacja jest zaznaczona po zakończeniu instalacji aplikacja uruchomi się automatycznie.

  Uwaga: Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, możesz to zrobić ręcznie. Szczegółową instrukcję znajdziesz w artykule Ręczne uruchomienie programu Versum Fiskalizacja


Po uruchomieniu programu należy skonfigurować połączenie z drukarką. Wystarczy zrobić to raz, a od tej pory program będzie łączył się z urządzeniem automatycznie.


Aby to zrobić:

 1. Uruchom program Versum Fiskalizacja 
 2. Upewnij się, że drukarka jest podpięta od urządzenia, którego używasz
 3. Kliknij Start i przejdź do sekcji Ustawienia:
 4. Kliknij Urządzenia:
 5. Kliknij Dodaj, aby dodać drukarkę:
 6. W polu Protokół wybierz jeden z protokołów, który obsługuje drukarka - Posnet lub Thermal
 7. Wybierz port komunikacyjny, do którego wpięta jest drukarka. Jeśli nie wyświetlą się żadne dostępne porty, kliknij przycisk Wykryj porty:
  Wskazówka: Wykrywanie portów może potrwać dłuższą chwilę. Poczekaj aż proces się zakończy
 8. Jeśli chcesz, aby na paragonach możliwe było drukowanie numeru NIP nabywcy, zaznacz pole wyboru Drukuj NIP nabywcy:
 9. Kliknij Zapisz
 10. Drukarka zostanie wyświetlona na liście dodanych urządzeń:
 11. Kliknij Zapisz.


Uwaga: Opcja wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie jest niedostępna dla urządzeń firmy Emar.