Co to jest?


Korzystając z tego ograniczenia dostępu sprawisz, że możliwe będzie zalogowanie wyłącznie z określonego urządzenia. Może to być na przykład stojący na recepcji komputer.


Urządzenie autoryzować możesz po zalogowaniu się na nim jako administrator lub zdalnie poprzez zgłoszenie prośby o autoryzację przez pracownika.


Podobnie jak inne blokady dostępu, autoryzacja urządzenia nie obowiązuje administratorów, którzy mogą logować się bez ograniczeń.


Na co zwrócić uwagę?


Aby umożliwić korzystanie z Versum na konkretnym urządzeniu, dane tego urządzenia zapisywane są w pamięci przeglądarki. Po wyczyszczeniu pamięci przeglądarki urządzenie musi zostać ponownie autoryzowane. W przeciwnym razie dostęp na tym urządzeniu zostanie zablokowany.


Aby skonfigurować ograniczenie autoryzacja urządzenia:


  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. W sekcji Ustawienia dodatków kliknij przycisk ograniczenie dostępu
  4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Autoryzacja urządzenia:


  5. Kliknij przycisk rozpocznij konfigurację, znajdujący się w prawym górnym rogu
  6. Wybierz rodzaje uprawnień, jakich dotyczyć będzie ograniczenie dostępu. Dla poniższego przykładu ograniczenie obowiązywać będzie pracowników na wszystkich poziomach uprawnień poza administratorami (administratorzy mogą logować się bez ograniczeń):


  7. Z rozwijalnego menu wybierz administratora, do którego wysyłane będą prośby o autoryzację urządzeń (autoryzacji tej można będzie dokonać zdalnie > Więcej na ten temat):


  8. Z rozwijalnego menu wybierz opcję ograniczenie aktywne:

  9. Kliknij przycisk zapisz.

  10. Pojawi się potwierdzenie konfiguracji oraz dalsze instrukcje na temat autoryzacji urządzeń. Zapoznaj się z podanymi informacjami. Aby od razu autoryzować urządzenie, z którego korzystasz, kliknij przycisk autoryzuj to urządzenie. W przeciwnym razie kliknij odnośnik zakończ konfigurację.


Zobacz również: