Co to jest? 


Korzystając z tego ograniczenia dostępu sprawisz, że możliwe będzie zalogowanie wyłącznie z określonego urządzenia. Może to być na przykład stojący na recepcji komputer.


Urządzenie autoryzować możesz po zalogowaniu się na nim jako administrator lub zdalnie poprzez zgłoszenie prośby o autoryzację przez pracownika.


Podobnie jak inne blokady dostępu, autoryzacja urządzenia nie obowiązuje administratorów, którzy mogą logować się bez ograniczeń.


Na co zwrócić uwagę?


Aby umożliwić korzystanie z Versum na konkretnym urządzeniu, dane tego urządzenia zapisywane są w pamięci przeglądarki. Po wyczyszczeniu pamięci przeglądarki urządzenie musi zostać ponownie autoryzowane. W przeciwnym razie dostęp na tym urządzeniu zostanie zablokowany.


Aby skonfigurować ograniczenie autoryzacja urządzenia:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. W sekcji Ustawienia dodatków kliknij przycisk ograniczenie dostępu
  4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Autoryzacja urządzenia:


  5. Kliknij przycisk rozpocznij konfigurację, znajdujący się w prawym górnym rogu
  6. Aby autoryzować urządzenie, z którego korzystasz, kliknij przycisk autoryzuj to urządzenie. Urządzenie zostanie dodane do listy wyświetlanej poniżej przycisku:  7. Z rozwijalnego menu wybierz administratora, do którego wysyłane będą prośby o autoryzację urządzeń (autoryzacji tej można będzie dokonać zdalnie > Więcej na ten temat):

  8. Wybierz rodzaje uprawnień, jakich dotyczyć będzie ograniczenie dostępu. Dla poniższego przykładu ograniczenie obowiązywać będzie pracowników na wszystkich poziomach uprawnień poza administratorami (administratorzy mogą logować się bez ograniczeń):  9. Z rozwijalnego menu wybierz opcję ograniczenie aktywne:

  10. Kliknij przycisk zapisz.


Zobacz również: