Versum pozwala Ci przeglądać komentarze oraz na nie odpowiadać, na przykład po to by podziękować klientowi za podzielenie się swoją opinią, lub ustosunkować się do jego uwag. 


Aby to zrobić:

  1. Przejdź do działu łączność, a następnie wybierz opcję Komentarze w menu po lewej stronie:


    (możesz również przejść do działu ustawienia, kliknąć przycisk komentarze, a następnie z menu po lewej stronie wybrać opcję Lista komentarzy)
  2. Wyświetlona zostanie lista wszystkich komentarzy wystawionych przez klientów. Aby odpowiedzieć na dany komentarz, kliknij przycisk odpowiedz:


  3. Odpowiedź na komentarz pojawi się na liście komentarzy oraz w wizytówce salonu na portalu Moment.pl: