Komentarze są nie tylko doskonałym sposobem na promocję, ale również dostarczają Ci cennych informacji zwrotnych od klientów, za pomocą których dostosujesz swoją ofertę do ich potrzeb oraz podniesiesz jakość świadczonych usług, 


Aby dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, możesz skorzystać ze statystyk komentarzy. Dzięki nim sprawdzisz ile komentarzy zostało wystawionych w wybranym okresie, jaka była ich średnia oraz jakie oceny otrzymali poszczególni pracownicy, a jakie poszczególne usługi. 


Aby sprawdzić statystyki komentarzy:


  1. Przejdź do działu statystyki, a następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję Komentarze:


    (możesz również przejść do działu ustawienia, kliknąć przycisk komentarze, a następnie z menu po lewej stronie wybrać opcję Statystyki)
  2. Wyświetlone zostaną statystyki za wybrany okres: średnia ocen, liczba komentarzy oraz oceny w podziale na pracowników:

  3. Aby zmienić okres, za jaki sporządzony został raport, kliknij pole kalendarza:


  4. Aby wyświetlić dane w podziale na usługi, kliknij zakładkę Usługi w tabeli z danymi: