Wszystkie komentarze wystawione przez klientów znajdują się w panelu rezerwacji online oraz w dziale łączność > komentarze. Czasem jednak potrzebne jest sprawdzenie komentarzy wystawionych albo przez konkretnego klienta, albo na temat danej usługi, danego pracownika itd. 


Komentarze można znaleźć:

 1. W systemie:

  zakładka komentarze na karcie klienta (klienci > karta klienta > komentarze) - lista wszystkich komentarzy wystawionych przez danego klienta:


  dział statystyki > raport komentarze - średnia ocen oraz ilość komentarzy, sumarycznie, w podziale na pracowników oraz w podziale na usługi w wybranym okresie

  dział łączność > zakładka komentarze - lista wszystkich wystawionych komentarzy

  - dział usługi - na karcie usługi, dostępnej po kliknięciu w nazwę usługi na liście usług, znajduje się lista komentarzy wystawionych dla tej usługi

 2. W ogólnodostępnej wizytówce internetowej salonu:

  zakładka opinie - wszystkie komentarze wystawione przez klientów: 3. Na koncie klienta w panelu rezerwacji online:

  zakładka moje konto > komentarze - lista komentarzy, które wystawił zalogowany klient.


 4. Na portalu Moment.pl: