Wystawienie komentarza zajmuje dosłownie kilka chwil, jednocześnie umożliwiając klientowi wyrażenie swojej opinii, a usługodawcy zebranie cennych sugestii i informacji zwrotnych na temat świadczonych usług.


Wystawienie komentarza odbywa się w następujący sposób:

  1. Po tym jak wizyta się odbyła i została sfinalizowana w kalendarzu Versum, na adres email klienta wysłana zostaje wiadomość email z prośbą o komentarz:

  2. Po kliknięciu Tak lub Nie w wiadomości email klient przeniesiony zostanie do formularza oceny wizyty:


  3. Aby ocenić wizytę w skali 1-5, klient klika wybrane pole z oceną:


  4. Następnie klient wpisuje komentarz do wizyty.

    Wskazówka: W przypadku oceny 4 lub 5, możliwe jest przesłanie samej oceny, bez komentarza.

  5. Po wpisaniu treści komentarza, klient zaznacza opcję Akceptuję regulamin serwisu, a następnie klika przycisk Wyślij:


  6. Komentarz zostanie wyświetlony na liście komentarzy w systemie, wizytówce internetowej salonu i w innych miejscach.
    > Zobacz gdzie można znaleźć komentarze