Versum pozwala przypisać jednocześnie wiele usług do danej kategorii, bez konieczności edycji każdej z nich z osobna.

Możliwość grupowej edycji usług posiadają wyłącznie użytkownicy o uprawnieniach administratora.


Aby grupowo zmienić kategorię wybranych usług:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu usługi
 3. Zaznacz wszystkie usługi, które chcesz przypisać do danej kategorii, klikając pole wyboru obok każdej z nich:  Wskazówka: Aby zaznaczyć wszystkie usługi, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa. Aby zaznaczyć wszystkie usługi z danej kategorii, wybierz tę kategorię z listy kategorii po lewej stronie, a następnie kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa: 4. Kliknij przycisk edytuj zaznaczone po prawej stronie nad listą usług/produktów:
   


 5. Wybierz opcję przypisz do kategorii
 6. Kliknij rozwijalne menu przypisz usługi do, a następnie wybierz kategorię, do której chcesz przypisać usługi:


 7. Kliknij przycisk przypisz. Kategoria usług zostanie zaktualizowana.