Raport ten dostarcza informacji na temat tego ile bonów kwotowych zostało sprzedanych w danym okresie, ile z nich zostało wykorzystanych przy płatności za wizytę i ile zostało zużytych w całości, a ile utraciło ważność. Dodatkowo raport zawiera listę sprzedanych bonów kwotowych. 

Wskazówka: Raport ten dostępny jest wyłącznie, jeśli uruchomiony został dodatek Bony > Więcej na temat dodatku Bony


Aby wygenerować raport "Bony kwotowe":

 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista (recepcjonista posiada wgląd wyłącznie do danych z bieżącego dnia)
 2. Przejdź do działu statystyki
 3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Bony kwotowe:

  Wskazówka: Opcja ta widoczna będzie wyłącznie, jeśli uruchomiony został dodatek Bony (możesz go włączyć w dziale Dodatki)


 4. Domyślnie raport sporządzany jest za ostatni rok, licząc od daty bieżącej. Aby zmienić okres, jaki brany jest pod uwagę, kliknij pole daty u góry strony i wybierz zakres dat:

   

Dane zawarte w raporcie


Dane w raporcie "Bony kwotowe" podzielone zostały na dwie zakładki: podsumowanie oraz sprzedane bony. 


Zakładka "podsumowanie"


W zakładce podsumowanie znajdziesz dwie tabele: górna zawiera informacje w podziale na status bonów, dolna w podziale na szablony bonów.


Dane w podziale na status bonów


Górna tabela zawarta w zakładce podsumowanie zawiera następujące dane:
 • sprzedane bony - liczba sprzedanych w podanym okresie bonów i wygenerowanych przychodów
 • wykorzystane bony - dane dotyczące sprzedanych w podanym okresie bonów, których saldo spadło do 0
 • bony w obiegu - dane bonów, które zostały zakupione w wybranym okresie, a następnie wykorzystane do płatności za wizytę, ale nie zużyte w całości
 • przeterminowane bony - bony, które w wybranym okresie zostały zakupione, a następnie utraciły swoją ważność

Jak odczytywać te dane?

Przykładowo, jeśli pozycja przeterminowane bony pokazuje następujące wartości:

Oznacza to, że w wybranym okresie ważność utraciło 12 bonów, o łącznej wartości 1200 zł, a kwota, która nie została wykorzystana przez klientów to 350 zł.

Dane w podziale na szablony bonów - tabela "Szczegóły bonów"


Druga tabela obecna w zakładce podsumowanie przedstawia dane bonów w podziale na szablony, według których zostały wygenerowane. Dzięki temu sprawdzisz, który rodzaj bonów cieszy się największą popularnością, generuje najwyższe obroty oraz jaka część kwoty zapłaconej przez klientów jest wykorzystywana. Dane te pomogą Ci określić, sprzedaż jakiego rodzaju bonów jest najbardziej opłacalna.


Zakładka "sprzedane bony"


Zakładka sprzedane bony zawiera listę bonów sprzedanych klientom w wybranym okresie. Domyślnie lista sporządzana jest na rok wstecz od dnia bieżącego, możesz jednak dowolnie zmieniać ten okres klikając pole daty u góry strony:


Aby wyszukać konkretny bon, wpisz jego numer w pole wyszukiwarki wpisz numer bonu...:


Możesz również wyświetlać bony według określonego statusu, klikając rozwijalne menu wszystkie, a następnie wybierając odpowiednią opcję: