Istnieje możliwość dodania wariantu bezpośrednio w karcie dodawania nowej lub edycji istniejącej usługi. 


Aby dodać wariant bezpośrednio w formularzu usługi:

  1. Rozpocznij dodawanie nowej lub edycję istniejącej usługi (> Więcej na ten temat)
  2. Upewnij się, że w punkcie Cena wybrana została opcja Wiele wariantów (jeśli nie, najpierw kliknij opcję Zaawansowane, a następnie wybierz Wiele wariantów):

  3. Kliknij rozwijalne pole Wybierz lub dodaj nowy wariant:
  4. Wpisz nazwę nowego wariantu 
  5. Jako że nowy wariant nie znajduje się jeszcze w Twojej bazie usług, Versum wyświetli informację Brak wyników. Kliknij opcję Dodaj nowy wariant, znajdującą się poniżej:


  6. Pojawi się formularz dodawania wariantu. Jeśli jest taka potrzeba, uzupełnij nazwę, a następnie kliknij przycisk zapisz:


    Nowy wariant zostanie dodany do listy wariantów.