Versum pozwala na indywidualne przypisanie pracowników do poszczególnych usług i ich wariantów. Dzięki temu upewnisz się, że każdy pracownik przypisany będzie tylko do tych usług, które faktycznie wykonuje, a wykorzystanie ich wariantów umożliwi uwzględnienie sytuacji, w których poszczególni pracownicy wykonują usługi w różnych cenach lub czasie trwania. 


Aby ustalić przypisanie pracowników do usługi i jej wariantów:

 1. Przejdź do działu usługi
 2. Kliknij nazwę usługi
 3. W menu po lewej stronie, wybierz opcję przypisani pracownicy:


 4. Kliknij przycisk edytuj pod nazwą wariantu, do którego chcesz przypisać pracowników:


 5. Domyślnie do każdego z wariantów usługi przypisani są wszyscy pracownicy należący do kategorii usług, w której znajduje się ta usługa. Przykładowo jeśli w kategorii usług Fryzjerstwo znajduje się usługa Strzyżenie damskie, to do każdego z wariantów tej usługi (np. młodszy stylista, stylista, starszy stylista) automatycznie przypisani zostaną wszyscy pracownicy należący do kategorii usług Fryzjerstwo.


  Aby usunąć pracownika z listy pracowników wykonujących usługę/wariant, kliknij ikonkę kosza po prawej stronie.

  Aby przypisać pracowników spoza kategorii usług, do której należy edytowana usługa, kliknij przycisk przypisz dodatkowego pracownika.
 6. Kliknij zapisz
 7. Po przypisaniu wszystkich pracowników do edytowanej usługi lub wariantu, możesz wrócić do zakładki przypisani pracownicy, aby zobaczyć tabelę z imionami wszystkich pracowników wykonujących daną usługę oraz wykreślonych z listy.