Warianty usług pozwalają rozróżnić ich poszczególne odmiany, które różnią się czasem trwania, ceną lub innymi cechami charakterystycznymi. Przykładem zastosowania wariantów jest usługa, dla której może być zarezerwowane różne czasy trwania, na przykład masaż klasyczny - 45 minut, masaż klasyczny - 60 minut itd. > Więcej na temat wariantów


Aby dodać usługę z wieloma wariantami:

 1. Przejdź do działu usługi
 2. Kliknij przycisk dodaj usługę znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu: 3. Wprowadź nazwę usługi (pole 1; jeśli korzystasz z dodatku Fiskalizacja, potrzebne będzie również podanie nazwy na paragon)
 4. W polu wyboru Kategoria wybierz kategorię usług do jakiej ma być przyporządkowana usługa. 
 5. W punkcie Cena, kliknij odnośnik Zaawansowane:


 6. Wybierz opcję Wiele wariantów:


 7. Pojawi się tabela z wariantami. Usługa z wariantami musi posiadać przynajmniej dwa warianty. Aby dodać wariant, kliknij rozwijalne menu Wybierz lub dodaj nowy wariant, a następnie wybierz odpowiedni wariant z listy:


  Jeśli chcesz dodać więcej niż dwa warianty, kliknij przycisk dodaj kolejny wariant.

 8. Po wybraniu wariantu, wpisz jego czas trwania oraz cenę: 9. Uzupełnij pozostałe pola formularza > Więcej na temat dodawania usług
 10. Po uzupełnieniu formularza kliknij przycisk zapisz usługę.