Aby móc generować i sprzedawać bony należy skorzystać z szablonów, według których będą tworzone. W Versum możesz tworzyć szablony bonów kwotowych oraz bonów na usługi. 


Podczas tworzenia szablonów bonów kwotowych należy wybrać czy dany bon będzie jednego przeznaczenia (SPV) czy różnego przeznaczenia (MPV):


Bon jednego przeznaczenia (SPV) - podlega obowiązkowi VAT w momencie sprzedaży bonu. Ponieważ już przy sprzedaży znana jest stawka VAT obowiązująca dla danego bonu, musi zostać wydany paragon. W związku z tym, konieczne jest określenie stawki VAT dla danego szablonu już podczas jego tworzenia i może on być po sprzedaży wykorzystany tylko na usługi, dla których obowiązuje wybrana stawka VAT.

Bon różnego przeznaczenia (MPV) - podlega obowiązkowi VAT dopiero przy realizacji bonu. Klient może wykorzystać bon na dowolne usługi, a więc określenie stawki VAT nie jest możliwe przy jego sprzedaży. W związku z tym, klient otrzyma paragon dopiero podczas realizacji bonu i będzie on obejmował konkretne usługi. 


Zobacz również:

> Jak uruchomić dodatek Bony i Karnety         

> Jak utworzyć szablony bonów i karnetów

> Jak sprzedawać bony