Po aktywacji dodatku Elektroniczna Dokumentacja Medyczna dostępne będą dwa dodatkowe poziomy uprawnień pracowników - lekarz oraz rejestrator medyczny. Dzięki nim możesz mieć pewność, że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do poufnych danych dotyczących stanu zdrowia Twoich pacjentów.


Aby dodać pracownika z uprawnieniami medycznymi:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk pracownicy:
  4. Kliknij przycisk dodaj pracownika w prawym górnym rogu
  5. Uzupełnij dane pracownika > Dowiedz się więcej na temat dodawania nowego pracownika
  6. Upewnij się, że w punkcie 4. Dostęp do Versum wybrana jest opcja Pracownik może logować się do Versum, a następnie w sekcji c. Uprawnienia wybierz dowolny poziom uprawnień spośród standardowych poziomów
  7. W punkcie 6. Uprawnienia medyczne wybierz jedną z dostępnych opcji - lekarz lub rejestrator medyczny:
  8. Jeśli wybierzesz poziom uprawnień lekarza, pojawią się dodatkowe pola formularza: nazwa praktyki, adres, REGON, numer pozwolenia zawodowego, tytuł medyczny i specjalizacja medyczna. Wprowadź informacje
  9. Kliknij dodaj pracownika.