Jeśli korzystasz z dodatku Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, oprócz standardowych usług możesz dodawać również usługi medyczne. Tego typu usługi mogą być wykonywane tylko przez pracowników z uprawnieniami lekarza. Możesz również nadać im nazwy, które nie będą widoczne dla pracowników bez uprawnień medycznych. > Więcej na temat dodawania pracowników z uprawnieniami medycznymi.


Aby dodać usługę medyczną:

  1. Przejdź do działu usługi
  2. Kliknij przycisk dodaj usługę znajdujący się w prawym górnym rogu
  3. Zaznacz pole wyboru w punkcie 7. Usługa medyczna:
  4. Po zaznaczeniu pola pojawi się nowa pozycja formularza - 1. Nazwa medyczna. Wpisz nazwę usługi, która w kalendarzu ma być widoczna dla pracowników z uprawnieniami medycznymi
  5. W polu 2. Nazwa wpisz nazwę, która w kalendarzu ma być widoczna dla pracowników bez uprawnień medycznych
  6. Wprowadź pozostałe dane zgodnie z instrukcją dodawania usługi
  7. Kliknij zapisz usługę.