Wszystkie transakcje wykonane za pomocą linków do płatności online przesłanych do klientów w ramach funkcji Moment Pay znajdują się w raporcie "Moment Pay". Raport zawiera imię i nazwisko klienta, identyfikator, status oraz datę utworzenia płatności, a także termin płatności oraz datę opłacenia.


Aby wygenerować raport Moment Pay:

  1. Zaloguj się jako administrator 
  2. Przejdź do działu statystyki
  3. Z menu po lewej stronie wybierz Moment Pay
  4. Wyświetlone zostaną dane dotyczące wszystkich linków do płatności wysłanych do klientów. Jeśli chcesz wyświetlić wyłącznie linki o określonym statusie, wybierz ten, który Cię interesuje z rozwijalnego menu: