Jedną z opcji funkcji przedpłat w systemie Versum jest możliwość wymagania przedpłat od konkretnych klientów za każdym razem, gdy rezerwują wizytę. Dzięki tej opcji, przedpłata będzie od klienta wymagana przy rezerwacji wszystkich usług, niezależnie od tego, jakie są ogólne ustawienia przedpłat. Takie rozwiązanie może być przydatne na przykład w przypadku klientów, którzy często nie przychodzą na umówione wizyty lub odwołują je w ostatniej chwili.

Wskazówka: Jeśli dla danej usługi kwota przedpłaty wynikająca z ustawień na karcie usługi lub ogólnych ustawień przedpłat będzie wyższa, taka przedpłata będzie wymagana od klienta. Jeśli natomiast dla danej usługi kwota przedpłaty wynikająca z ustawień na karcie usługi lub ogólnych ustawień przedpłat będzie niższa, pobrana zostanie kwota przeliczona na podstawie wartości procentowej.


Aby włączyć wymaganie przedpłaty dla konkretnego klienta:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu klienci
  3. Kliknij imię i nazwisko klienta, dla którego chcesz włączyć wymaganie przedpłaty
  4. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu
  5. W sekcji dane rozszerzone z rozwijalnego menu w punkcie 20. Przedpłata wybierz opcję Zawsze wymagaj:
  6. W polu Minimalna wartość przedpłaty wprowadź wartość procentową przedpłaty:

Zobacz również:

> Jak aktywować przedpłaty

> Wymaganie przedpłat w konkretne dni

> Wymaganie przedpłat tylko od nowych klientów