Po ponownym otwarciu salonu z pewnością dbasz o to, aby wizyty Twoich klientów były bezpieczne i zgodne z obowiązującymi zasadami. Wprowadzasz środki ochrony dla pracowników oraz klientów, dezynfekujesz pomieszczenia, dbasz o to, aby w salonie nie przebywało zbyt wiele osób i przestrzegasz wielu innych zasad bezpieczeństwa. Portal Moment.pl to idealne miejsce, aby poinformować o tym klientów i zapewnić ich, że robisz wszystko co w Twojej mocy, aby mogli bez obaw skorzystać z Twoich usług. Aby to zrobić, dodaj do swojej wizytówki online informacje na temat wprowadzonych środków ochrony, dzięki czemu Twój salon otrzyma odznakę "Bezpieczny salon". 


Aby otrzymać odznakę "Bezpieczny salon":

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij rezerwacja online
  4. Z menu po lewej stronie wybierz Bezpieczny salon
  5. Kliknij przycisk Aktywuj Bezpieczny salon:
  6. Zaznacz zabezpieczenia stosowane w Twoim salonie. Możesz również dodać własne, jeśli jakiegoś ze stosowanych przez Ciebie środków ochrony nie ma na liście (dozwolone są maksymalnie 3 własne zabezpieczenia w każdej kategorii). Aby to zrobić, kliknij dodaj własne:
    Uwaga: Aby otrzymać odznakę "Bezpieczny salon", Twój salon musi spełniać co najmniej 5 kryteriów bezpieczeństwa.
  7. Kliknij zapisz zmiany.


Zaznaczone przez Ciebie zabezpieczenia zostaną wyświetlone na wizytówce Twojego salonu na portalu Moment.pl


Zobacz również:

> Wysyłka ankiety Bezpieczny Salon