Jednym z wymagań Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących pracy salonów po ponownym otwarciu jest konieczność poinformowania klienta o tym, że wizyta nie może się odbyć jeśli występuje u niego ryzyko zakażenia koronawirusem. Dodatkowo, jeśli nie ma przeciwwskazań, klient powinien zostać poinformowany o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w salonie. Ankieta Bezpieczny Salon pomoże Ci spełnić oba te wymogi. 


Ankieta Bezpieczny Salon zawiera cztery krótkie pytania na temat stanu zdrowia klienta, na podstawie których otrzymasz informację czy klient może być zakażony koronawirusem. Zostanie ona wysłana do klienta razem z przypomnieniem o wizycie, dzięki czemu informacje będą bardziej aktualne, niż gdyby zostały zebrane w momencie rezerwacji wizyty. 


Wskazówka: Jeśli aktywna jest wysyłka ankiety Bezpieczny Salon, przypomnienia wysyłane są nawet jeśli wizyta umówiona została na ten sam dzień. Tak jak w przypadku standardowych wiadomości z przypomnieniem, jeśli klient umówił się na kilka wizyt, otrzyma tylko jedno przypomnienie.


Link do ankiety zostanie dodany do szablonu wiadomości z przypomnieniem. Po jej wypełnieniu, klient otrzyma informację czy wizyta może się odbyć czy też nie oraz listę zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w salonie. Informację o wyniku ankiety będzie można sprawdzić w oknie wizyty w kalendarzu:


Uwaga: W Versum zapisywany jest jedynie wynik ankiety, a nie odpowiedzi na pytania, dzięki czemu nie są gromadzone dane medyczne na temat stanu zdrowia klienta.  


Cały proces wysyłki odbywa się automatycznie i wymaga od Ciebie tylko jednorazowej aktywacji.


Aby aktywować wysyłkę ankiety Bezpieczny Salon:


  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij Komunikacja z klientem
  4. Z menu po lewej stronie wybierz Ankieta Bezpieczny Salon
  5. Kliknij przycisk Włącz wysyłkę ankiet:
  6. Po włączeniu funkcji, do wiadomości z przypomnieniem o wizycie zostanie dodana prośba o wypełnienie ankiety wraz z linkiem. Dopisek zwiększy liczbę znaków w przypomnieniu o wizycie. Możesz dowolnie edytować domyślną treść w dziale ustawienia > komunikacja z klientem > przypomnienie o wizycie.


Jeśli wysyłka przypomnień o wizytach nie jest aktywna, ankietę można również wysłać ręcznie przed każdą wizytą. Opcja wysyłki ankiety pojawi się w oknie wizyty:


Zobacz również:

> Odznaka Bezpieczny Salon na Moment.pl