Podczas dodawania wizyty do kalendarza możesz oznaczyć ją jako cykliczną i wybrać częstotliwość powtarzania. Dzięki temu możesz łatwo zaplanować serię zabiegów lub zapewnić stałym klientom dogodny termin wizyty na kilka tygodni lub miesięcy do przodu.


Aby dodać wizytę cykliczną:

 1. Przejdź do kalendarza
 2. Dodaj wizytę zgodnie z instrukcją
 3. W oknie dodawania wizyty kliknij więcej opcji
 4. Z rozwijalnego menu wybierz opcję wizyta cykliczna:
 5. W polu Powtarzanie wybierz jak często wizyta ma się powtarzać oraz określ liczbę powtórzeń:
  Możesz również samodzielnie określić powtarzanie wizyty, wybierając opcję niestandardowe. W oknie, które się pojawi po wybraniu tej opcji wybierz częstotliwość powtarzania oraz kiedy wizyta ma się zakończyć. Możesz określić liczbę wystąpień lub datę zakończenia.
  Wskazówka: Maksymalna liczba wizyt jaką możesz dodać za jednym razem to 50.
 6. Kliknij zapisz zmiany
 7. Kliknij dodaj wizytę
 8. Jeśli przy dodawaniu wizyt okaże się, że dla którejś z wizyt występują konflikty dostępności, np. pracownik ma w tym czasie inną wizytę, zajęty jest zasób lub salon jest zamknięty, pojawi się okno z konfliktami. Jeśli chcesz dodać wizyty pomimo konfliktów, kliknij zignoruj i zapisz. Jeśli chcesz zmienić terminy wizyt z listy, kliknij edytuj obok danej wizyty i zmień termin. Możesz także usunąć wizytę z cyklu:Wskazówka: Jeśli konflikt dotyczy pierwszej wizyty z cyklu, zamiast edytuj i usuń z cyklu pojawi się popraw. Po kliknięciu okno się zamknie i będzie możliwe wprowadzenie zmian w wizycie.
 9. Gdy wprowadzisz zmiany w wizytach, kliknij spróbuj ponownie. Jeśli nie wystąpią już żadne konflikty, wizyty zostaną dodane do kalendarza.