Dodawanie wizyt w kalendarzu Versum jest łatwe i szybkie - wystarczy kliknąć wybraną godzinę w terminarzu pracownika, do którego klient chce się umówić, a następnie uzupełnić formularz wizyty, wpisując imię i nazwisko klienta, nazwę usługi oraz pozostałe dane. 


Dodawanie wizyt umożliwia wykorzystanie większości pozostałych funkcji Versum, w tym wysyłki przypomnień i innego rodzaju powiadomień o wizytach, tworzenie historii wizyt klientów oraz gromadzenie informacji na temat generowanych przez nich obrotów, a także tworzenie wielu innych raportów i statystyk.


Dodawanie wizyt - najważniejsze informacje:
Dodawanie wizyt krok po kroku:


 1. Przejdź do działu kalendarz
 2. Kliknij wybraną godzinę w terminarzu pracownika, do którego chcesz umówić wizytę, reprezentowanym przez kolumnę z jego nazwiskiem:


 3. W oknie dodawania wizyty uzupełnij nazwisko klienta. Jeśli na wizytę umawiamy jest klient, którego jeszcze nie ma w bazie klientów, kliknij przycisk nowy klient, aby dodać go do bazy
 4. Wpisz nazwę usługi. Możesz również wybrać ją z listy. Domyślnie wyświetlane są tylko usługi przypisane do wybranego pracownika. Aby wyświetlić wszystkie usługi, kliknij Pokaż wszystkie:


  Wyświetlone zostaną wszystkie usługi. Aby wybrać daną usługę, kliknij jej nazwę (usługi, których nie wykonuje dany pracownik zostaną wyróżnione jaśniejszym kolorem, ale również będzie można je wybrać):


  Wskazówka: Jeśli włączony został dodatek Zasoby, po dodaniu usług i zapisaniu wizyty, urządzenia i pomieszczenia przypisane do tych usług zostaną automatycznie zarezerwowane na czas ich trwania > Więcej na temat dodawania wizyt z automatyczną rezerwacją zasobów

 5. Jeśli w ramach jednej wizyty realizowanych będzie większa ilość usług, kliknij przycisk kolejna usługa. System automatycznie obliczy łączną wartość usług oraz czas trwania wizyty: 6. Jeśli któraś z usług realizowana będzie przez innego pracownika, kliknij przycisk z imieniem pracownika, a następnie wybierz z listy właściwą osobę > Więcej na ten temat
 7. Jeśli chcesz dodać jakieś uwagi odnośnie wizyty, wpisz je w polu opis
 8. Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych opcji, takich jak blokada terminu, termin całodzienny lub blokada wysyłki przypomnienia dla dodawanej wizyty, kliknij przycisk więcej opcji w prawym dolnym rogu okienka wizyty
 9. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij przycisk dodaj wizytę.


Wskazówka: Dodana wizyta ma status wizyty oczekującej. Po tym jak wizyta się odbędzie, należy ją sfinalizować, aby została poprawnie zapisana w historii wizyt klienta, pracownika oraz uwzględniona w raportach i statystykach (np. w raporcie finansowym czy statystykach usług). > Więcej na temat finalizacji wizyt


Jeśli klient z własnej winy nie zjawi się na wizytę, należy ją oznaczyć jako nieodbytą. > Więcej na ten temat