Dodawanie wizyt w kalendarzu Versum jest łatwe i szybkie - wystarczy kliknąć wybraną godzinę w terminarzu pracownika, do którego klient chce się umówić, a następnie uzupełnić formularz wizyty, wpisując imię i nazwisko klienta, nazwę usługi oraz pozostałe dane. 


Dodawanie wizyt umożliwia wykorzystanie większości pozostałych funkcji Versum, w tym wysyłki przypomnień i innego rodzaju powiadomień o wizytach, tworzenie historii wizyt klientów oraz gromadzenie informacji na temat generowanych przez nich obrotów, a także tworzenie wielu innych raportów i statystyk.


Dodawanie wizyt - najważniejsze informacje:
Dodawanie wizyt krok po kroku:


 1. Przejdź do działu kalendarz
 2. Kliknij wybraną godzinę w terminarzu pracownika, do którego chcesz umówić wizytę, reprezentowanym przez kolumnę z jego nazwiskiem:


 3. W oknie dodawania wizyty uzupełnij nazwisko klienta. Jeśli na wizytę umawiamy jest klient, którego jeszcze nie ma w bazie klientów, kliknij przycisk nowy klient, aby dodać go do bazy
 4. Wpisz nazwę usługi. Możesz również wybrać ją z listy. Domyślnie wyświetlane są tylko usługi przypisane do wybranego pracownika. Aby wyświetlić wszystkie usługi, kliknij Pokaż wszystkie:


  Wyświetlone zostaną wszystkie usługi. Aby wybrać daną usługę, kliknij jej nazwę (usługi, których nie wykonuje dany pracownik zostaną wyróżnione jaśniejszym kolorem, ale również będzie można je wybrać):


  Wskazówka: Jeśli włączony został dodatek Zasoby, po dodaniu usług i zapisaniu wizyty, urządzenia i pomieszczenia przypisane do tych usług zostaną automatycznie zarezerwowane na czas ich trwania > Więcej na temat dodawania wizyt z automatyczną rezerwacją zasobów

 5. Jeśli w ramach jednej wizyty realizowanych będzie większa ilość usług, kliknij przycisk kolejna usługa. System automatycznie obliczy łączną wartość usług oraz czas trwania wizyty: 6. Jeśli któraś z usług realizowana będzie przez innego pracownika, kliknij przycisk z imieniem pracownika, a następnie wybierz z listy właściwą osobę > Więcej na ten temat
 7. Jeśli chcesz dodać jakieś uwagi odnośnie wizyty, wpisz je w polu Opis
 8. Jeśli korzystasz z funkcji przedpłat, a wybrana usługa wymaga przedpłaty, w polu Przedpłata pojawi się kwota jaka powinna zostać pobrana od klienta. Możesz dowolnie edytować kwotę oraz zmienić metodę płatności. Po wpłaceniu przez klienta wymaganej kwoty, zmień status płatności na opłacona

  Wskazówka: Jeśli nie chcesz pobierać przedpłaty dla danej wizyty, możesz usunąć to pole z okna wizyty klikając usuń przedpłatę obok pola przedpłaty:


 9. Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych opcji, takich jak blokada terminu, termin całodzienny lub blokada wysyłki przypomnienia dla dodawanej wizyty, kliknij przycisk więcej opcji w prawym dolnym rogu okienka wizyty
 10. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij przycisk dodaj wizytę.


Wskazówka: Dodana wizyta ma status wizyty oczekującej. Po tym jak wizyta się odbędzie, należy ją sfinalizować, aby została poprawnie zapisana w historii wizyt klienta, pracownika oraz uwzględniona w raportach i statystykach (np. w raporcie finansowym czy statystykach usług). > Więcej na temat finalizacji wizyt


Jeśli klient z własnej winy nie zjawi się na wizycie, należy ją oznaczyć jako nieodbytą. > Więcej na ten temat