Masz możliwość tworzenia zamówień na produkty bezpośrednio w Versum i wysyłania ich mailowo do Twoich dostawców. Dzięki temu możesz zamówić produkty, których potrzebujesz szybciej i łatwiej. Dodatkowo, gdy otrzymasz swoje zamówienie, możesz od razu wprowadzić produkty do magazynu, tworząc z zamówienia dostawę.


Aby utworzyć zamówienie i wysłać je do dostawcy:

 1. Przejdź do działu magazyn
 2. Otwórz zakładkę zamówienia:
 3. Wybierz dostawcę z rozwijalnego menu:
  Wskazówka: Możesz również dodać nowego dostawcę do listy, klikając opcję dodaj dostawcę
 4. Dodaj pozycje zamówienia, wpisując nazwy produktów z magazynu oraz określ ich jednostkę (np. opakowanie) i ilość
  Wskazówka: W trakcie tworzenia zamówienia zapisywana jest wersja robocza, aby wprowadzone zmiany nie zostały utracone. Jeśli musisz wyjść z zamówienia w trakcie, możesz je potem odnaleźć w zakładce wersje robocze w menu po lewej stronie.  
 5. Opcjonalnie dodaj uwagi, które chcesz przesłać wraz z zamówieniem, klikając dodaj uwagi pod listą produktów
 6. Kliknij wyślij zamówienie
 7. Opcjonalnie, dodaj adres email, na który ma zostać wysłana kopia zamówienia
 8. Kliknij potwierdzam wysłanie zamówienia
 9. Wiadomość email z zamówieniem zostanie wysłana do dostawcy na podany adres.


Gdy otrzymasz zamówione produkty, zmień status zamówienia z wysłane na zrealizowane. Możesz to zrobić w zakładce historia zamówień:


Zobacz również:

> Jak utworzyć dostawę na podstawie zamówienia