Gdy otrzymasz zamówienie złożone u dostawcy w Versum, możesz w łatwy sposób dodać zamówione produkty do magazynu w Versum. 


Aby utworzyć dostawę na podstawie zamówienia:

  1. Przejdź do działu magazyn
  2. Otwórz zakładkę zamówienia
  3. Z menu po lewej stronie wybierz historia zamówień
  4. Znajdź na liście zamówienie, z którego chcesz utworzyć dostawę
  5. Kliknij ikonę dostawy obok pola ze statusem:
  6. Upewnij się, że wszystkie dane dotyczące dostawy się zgadzają, a w razie potrzeby wprowadź zmiany. Wprowadź także cenę
  7. Kliknij wprowadź dostawę.